Debaty o vzniku průmyslové zóny se v Odrách znovu rozjely ještě před prázdninami. Na srpnovém mimořádném zasedání tamní zastupitelé nakonec schválili nákup dvou pozemků o velikosti téměř deset hektarů.

„Pozemky jsou svým umístěním i potřebnou velikostí velmi vhodné k vytvoření budoucí plánované průmyslové zóny. V současné době město eviduje vážné investory o koupi části těchto pozemků se záměrem zřídit na těchto pozemcích nové firemní objekty," informoval prostřednictvím zpravodaje Karel Glogar z kanceláře starosty města.

Město pozemky koupilo od Státního pozemkového úřadu za více než deset milionů korun. Přes jeden z pozemků však vedou stožáry velmi vysokého napětí, které bude muset město přemístit a kabely nahradit podzemním vedením. Tato akce ale nebude levnou záležitostí, náklady na přeložení se šplhají k pěti milionům korun. Moravskoslezský kraj proto městu přislíbil pomoc s financováním.

„Moravskoslezský kraj deklaroval svoji pomoc s tím, že má velký zájem na stabilizaci a rozšíření pracovních míst v kraji," doplnil Karel Glogar. Vznikající průmyslovou zónou se zastupitelé zabývali také ve středu 21. září.

Brali na vědomí Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Průmyslová zóna Odry přeložka inženýrských sítí.

„Minule jste schvalovali výkupy pozemků od pozemkového úřadu a mluvilo se i o tom, že Moravskoslezský kraj podpoří město při přeložce elektrického vedení," připomněla Kamila Ambrožová, vedoucí odboru rozvoje města. Nyní už bylo jasněji. Celkové náklady na přeložku vedení byly vyčísleny na 5,5 milionu korun. Rada kraje doporučila městu přidělit dotaci ve výši 80 procent, tedy 4,4 milionu korun. O přidělení dotace rozhodovali krajští zastupitelé během včerejšího dne.

DOBRÝ KROK

„Předpokládám, že skutečné náklady budou po jednání s ČEZ o 500 až 600 tisíc korun nižší," sdělil zastupitelům starosta města Libor Helis a posléze pokračoval: „Jednali jsme s firmou, která tady chce investovat jako první. Chce vystavět haly na výrobu zdravotnického zboží. Jednání pokračuje, pokroky zatím nejsou velké, ale doufáme, že se vše ubírá správným směrem."

Místostarosta Pavel Matůšů sice nebyl tak optimistický, ale věřil, že se vše podaří splnit. „Zóna je pro Odry správný krok," nechal se slyšet.

Průmyslová zóna městu velmi prospěje, než však skutečně vznikne, ještě to nějakou dobu potrvá a město bude muset vynaložit ještě další finanční prostředky. Vyřešit bude muset například kanalizaci.

Rozšíření průmyslové zóny na Hřbitovní ulici na okraji města má v plánu také Nový Jičín. Dnes zde už mají své zázemí logistické společnosti i výrobce automobilových komponentů.