Regenerace bývalých kasárna dosáhla více než 15 milionů korun. Spolufinancována byla ze strukturálních fondů Evropského společenství a státního rozpočtu České republiky.

„Na pozemku o rozloze 2,9 hektaru je místo pro jednoho až dva investory,“ uvedl Jiří Berger, zástupce vedoucího odboru investic a správy majetku města. Prioritně ji však chce město nabídnout jako celek kpronájmu a následnému prodeji jednomu nebo dvěma investorům. Nabídky město přijímá do 31. března příštího roku. Co přesně by mělo vzóně být, však určeno není. Vkaždém případě zde budoucí majitel nesmí umisťovat chemickou nebo hutní výrobu, čistírny odpadních vod, skládky a jiné zdroje znečištění, které mohou znečistit povrchové a spodní vody a ovzduší.

Při výběru budoucího investora bude město přihlížet zejména na vliv vstupu investora na hospodářský rozvoj města, návaznost a vyváženost místního spektra podnikatelských a výrobních činností, na počet nově vytvořených míst, stupeň pokrokovosti výrobního zaměření a úroveň použitých technologií a dopad výrobní činnosti na životní prostředí.