Jeho cílem bude zjištění názorů, postojů, preferencí a potřeb. Průzkum, který je hrazen z dotace Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu Dílna kvality Kopřivnice, bude probíhat nejen v samotné Kopřivnici, ale také v ústních částech města, tedy v Lubině, Mniší a Vlčovicích. „Školení tazatelé, převážně z řad studentů kopřivnické střední školy budou oslovovat občany starší osmnácti let a budou jim klást otázky, týkající se například bezpečnosti ve městě, možností zapojování se do plánovaných procesů a veřejného života, informovanosti o kopřivnickém dění, kulturního a sportovního vyžití, dopravy, třídění odpadu a podobně,“ nastínila průběh ankety kopřivnická tisková mluvčí Lucie Petříčková. Podle ní budou mimo mít občané možnost také navrhnout, do jakých oblastí by investovali peníze z městského rozpočtu, kdyby byli v pozici zastupitelé. Kopřivnická radnice má v plánu oslovit více než osm set respondentů.

Velká část dotazů zářijového průzkumu je shodná s otázkami obdobných průzkumů, které v Kopřivnici proběhly v letech 2005 a 2008. „To má městu umožnit srovnání a sledování vývoje názorů obyvatel,“ informovala Petříčková s tím, že ale samozřejmě nechybí ani otázky reagující na aktuální situaci. „Ještě letos bychom rádi zahájili proces, jehož výsledkem bude nová tvář centra města, vytvořená na základě požadavků a přání veřejnosti. Chceme, aby nám lidé sami řekli, kterou část centrální zóny máme upravit jako první a co by v ní nemělo chybět. Proto je několik otázek letošního sociologického průzkumu věnováno také této problematice,“ uvedl starosta města Josef Jalůvka.

Součástí průzkumu je rovněž vyhodnocení Společného evropského indikátoru ECI 1 (Spokojenost obyvatel s místním společenstvím), který pomáhá hodnotit a srovnávat rozvoj měst a kvalitu života jejich obyvatel v České republice i zahraničí. S výsledky šetření budou občané seznámeni během října prostřednictvím internetových stránek města, Kopřivnických novin a Kabelové televize Kopřivnice.