Jedná se přitom o vůbec první křížovou cestu tohoto tisíciletí v Moravskoslezském kraji a teprve třetí na území regionu. Slavnostního požehnání se dočká symbolicky na Velký pátek.

Celý projekt inicioval starosta Bílovce Pavel Mrva. Ten je rád, že se stavbu i přes počáteční nesouhlas některých zastupitelů podařilo dokončit.

„Věřím, že křížová cesta, která vede z Bílovce směrem na Bílov a je postavena na pozemcích obou obcí, poslouží všem občanům, nejen věřícím, k určitému zklidnění a zastavení se v dnešní hektické době,“ uvedl starosta. Zároveň dodal, že významný podíl na vzniku křížové cesty mají i místní subjekty.

Tak vypadá vítězný model architektů Terezy Hozové a Davida Grabce z Bílovce. Jednotlivá zastavení křížové cesty budou vytvořena z kovu v kombinaci s betonem.Zdroj: Jiří VelkýAutory vítězné studie jsou totiž bílovečtí architekti Tereza Hozová a David Grabec, svým dílem přispěla i společnost NC LINE z nedalekého Suchdolu nad Odrou.

V případě zájmu mohou stavbu podpořit i nadšenci z řad široké veřejnosti.

„Jména těch, kteří mají zájem finančně podpořit konkrétní zastavení, budou následně uvedena na podstavcích těchto soch. Získané prostředky pak budou určeny k dalšímu zvelebování křížové cesty,“ vysvětlil Pavel Mrva s tím, že město již na úpravu jejího okolí a vytvoření odpočinkového místa věnovalo sto tisíc korun.

Další investice ve výši zhruba milion a půl korun putovala do opravy komunikace v dané lokalitě, kterou lidé rádi využívají k procházkám a relaxaci.

Jednotlivá zastavení křížové cesty jsou vytvořena z materiálů typických pro místní industriální region, tedy z kovu a betonu. Podle slov architektky Terezy Hozové jde konkrétně o patinující ocel, která je odolná vůči větru a která si po instalaci v exteriéru dokáže sama vytvořit charakteristickou a esteticky působivou rezavou patinu.

„Působením počasí se na povrchu vytvoří ochranná vrstva, která se neustále vyvíjí a obnovuje. Zároveň tento materiál působí starobyle,“ poukázala na výhody použitého materiálu bílovecká architektka.

TRADIČNÍ POJETÍ

Podle ní je pojetí nové křížové cesty spíše klasické.

„Vycházeli jsme z tradičních maleb, které zachycují posledních pár hodin života Ježíše Krista a převedli je zjednodušenou formou do prostorového vyjádření. Každé zastavení je tvořeno siluetou, případně dvojicí siluet a křížem, který je hlavním symbolem křížové cesty,“ doplnila Tereza Hozová.

Na projektu i výběru míst pro jednotlivá zastavení se podílel také děkan bílovecké farnosti Lumír Tkáč. Společně s autory vítězné studie hledali pro křížovou cestu takové místo, které by nabídlo nejen zamyšlení, ale i úchvatný pohled na okolí a Bílovec.

„U každého zastavení tak lze strávit více času nejen v zamyšlení nad vírou, ale i v okouzlení okolní přírodou. Doufám, že cestu sem si najdou nejen věřící,“ přeje si Lumír Tkáč.

Slavnostní otevření nově vybudované křížové cesty v Bílovci se uskuteční symbolicky v době nejvýznamnějšího křesťanského svátku, tedy o Velikonocích, konkrétně na Velký pátek. V 10 hodin se zájemci sejdou u prvního zastavení, kde proběhne obřad požehnání. Následovat bude tradiční pobožnost provázená modlitbami, zpěvem a poutí k jednotlivým zastavením.

„Požehnání by mělo tomuto výjimečnému místu přinést užitek a přivést dobro k těm, kteří budou touto křížovou cestou procházet,“ uzavřel Lumír Tkáč.