Událost se konala na místním náměstí a o návštěvníky neměla rozhodně nouzi. Hlavními spolupracovníky se stala státní a městská policie, které ochotně odpovídaly na otázky dětí i dospělých, a předvedly také několik technických vymožeností, nad nimiž žasly hlavně děti. „Úplně největší zájem byl o pouštění sirén a policejních majáčků. Po chvíli to vypadalo, jako by přijel cirkus. Zařádili si hlavně kluci,“ prozradil velitel Městské policie v Bílovci Pavel Kudela. „Děti si také vyzkoušely zacházení s odchytovou tyčí. Postavili jsme před ně maketu psa, kterou se pak snažily do tyčí zachytit. To jim šlo velmi dobře,“ dodal Kudela. Na náměstí policisté přistavili i obávanou červenou fabii, která slouží jako maskovací vozidlo pro silniční hlídky. Uvnitř je vybavena radarem a radiostanicí, umožňující strážcům zákona nenápadně sledovat řidiče, jestli dodržují pravidla silničního provozu.

Pro ty úplně nejmenší návštěvníky připravili pořadatelé skákací hrad a spoustu jiných atrakcí. Mimo ukázky místní policie proběhla také prezentace policie státní. Odvážné děti otestovaly své znalosti za přítomnosti mluvčí novojičínské policie Miroslavy Michálkové-Šálkové a Zbyňka Tomšíka z Okresního ředitelství Policie České republiky v Novém Jičíně. Odměnou za správné odpovědi týkající se dopravní tématiky jim byly propagační materiály.

Nechyběla ani řádná osvěta ve školách. Zajistila ji dvojice Kudela a Lukáš Smuda z obvodního oddělení police České republiky Bílovec. Během prvních tří dnů stačili navštívit tři základní školy, dvě v Bílovci a jednu ve Staré Vsi. „Při besedách jsme se zaměřili na témata související s Týdnem mobility. Dětem jsme vysvětlili, jak se bezpečně pohybovat po komunikacích, ať už jako chodci nebo cyklisté,“ informoval Kudela. Po těchto besedách následovala praktická ukázka dopravně bezpečnostní akce. Děti asistovaly policistům při kontrole vozidel, přičemž každý řidič, který dodržel rychlost a splnil všechny náležitosti, dostal od dětí obrázek s propiskou a samolepkou. „Žádné z projíždějících aut nepřekročilo povolenou rychlost ani jsme nezjistili jiné nedostatky. Dnes měly děti štěstí pouze na „hodné“ řidiče,“ popsal průběh akce praporčík Smuda.

První ročník se podle pořadatelů vydařil. „S účastí jsme spokojeni,“ sdělila starostka Sylva Kováčiková. „Akci Týden mobility bychom chtěli zopakovat i za rok,“ doplnila starostku Marie Velká, koordinátorka celé akce.