Studénka Největším seriál o psích útulcích nás tentokrát zavede do Studénky, kde nalézají dočasný azyl psí nalezenci v zařízení nazvaném Radar.

Kromě odchycených zvířat ze Studénky jsou zde přivážena například i ta ze Šenova u Nového Jičína. Zařízení provozuje město a v areálu útulku je k dispozici šestnáct kotců, z nichž jeden je izolační a jeden karanténní. „Pokud se rozhodnete vzít si psa z útulku jako noví majitelé, bude sepsána Dohoda o předání psa náhradnímu držiteli, která je platná do doby uzavření darovací smlouvy, avšak na dobu nejméně 6 měsíců od nálezu psa, a nový majitel obdrží očkovací průkaz. V případě, že by se ozval původní majitel psa, pes mu bude prostřednictvím Městské policie Studénka vrácen a původní majitel bude muset uhradit všechny náklady spojené s pobytem psa jak u nového majitele, tak v útulku," informuje provozovatel útulku.

Vstup veřejnosti do útulku není povolen, s výjimkou akcí, které organizují například školy nebo školky. Studénecký psí útulek se nachází na ulici Polská. Další podrobné informace jsou k dispozici na webových stránkách Městského úřadu Studénka.(edm)

Další fotografie psů ze studéneckéhoútulku přineseme zase příští týden.