Program v pořadí již třetího ročníku vypukne úderem 8. hodiny ranní a návštěvníkům nabídne ukázky kroužkování ptáků, komentované prohlídky expozice Život v korunách stromů, tvořivé dílny a zajímavé informace o okřídlených obyvatelích Beskyd.

Chybět nebudou ani poutavé přednášky nebo koncert vítání jara. V průběhu dopoledne budou na místě probíhat také další aktivity, jako například eko soutěže pro děti v režii Centra volného času Astra, zájemci budou moci navštívit také tvořivé dílny z přírodnin s Lesní školkou na Pasece. Vstup na akci, která potrvá zhruba do 13 hodin, je zdarma.