Co se momentálně děje v Pustějově?
V letošním roce bychom měli realizovat investiční akce podpořené dotací již v loňském roce – protipovodňová opatření v obci Pustějov, jehož náplní je vybudování bezdrátového rozhlasu – varovného systému krizového řízení a zpracování protipovodňového plánu obce. V současné době začíná rekonstrukce multifunkčního školního hřiště, kdy budou vybudovány kolem již zhotoveného umělého povrchu nové mantinely, oplocení, odrazová stěna a osvětlení, dále pak rozběhová dráha vč. doskočiště a další herní prvky. Proběhlo výběrové řízení na realizátora demolice a výstavby budovy pro technickou a strojní vybavenost obce na č. p. 55 s termínem dokončení v letošním roce.

Pustějov je starousedlická obec.
Stačí přejít koleje a otevře se kouzelná krajina Poodří. To je Pustějov

Ještě něco?
Bude se také asfaltovat poslední nezpevněná ulice v obci. Letos rovněž dojde na výměnu střešní krytiny a hromosvodu na budově ZŠ a MŠ Pustějov, na níž již máme schválenou dotaci z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj. Po administraci a přiznání dotace by měla být provedena rekonstrukce křižovatky u obecního úřadu, autobusové zastávky, chodníkových těles, přechodů pro chodce a veřejného osvětlení v centru obce. Také jsme osadili rozcestníky a informační tabule 18. poledníku, který Pustějovem přímo prochází. V loňském roce jsme podali žádosti o dotaci ne rekonstrukci Pietního areálu s pomníky světových válek a na projekt na výsadbu zeleně v obci Pustějov, na jejíž realizaci chceme využít prostředků z kotlíkových půjček. Dále bychom chtěli realizovat revitalizaci odvodňovací strouhy od starého výtoku ČOV, zpracovat a podat žádost o dotaci na projekt bezbariérového přístupu do budovy obecního úřadu, konkrétně vybudování výtahu, a máme také v plánu zadat vypracování projektové dokumentace na opravu hřbitovní zdi.

Dominantou obce Kujavy je empírový kostel svatého Michaela archanděla.
NOVÝ SERIÁL: Deník na návštěvě. Podívejte se, jak se žije v Kujavách

Z čeho máte radost?
Současná doba a vládní opatření v souvislosti s pandemií koronaviru nám moc radostí neposkytuje. Ale věřím, že nebude dlouho trvat a život i dění v obci se vrátí do starých kolejí. Jsem rád, že v obci fungují tři sportovní organizace s bohatou činností, protože i já osobně se snažím celý život sportovat. Věřím, že si svou bohatou činnost, hlavně ve spojitosti s mládeží, udrží a budou ji i nadále rozvíjet. V obci fungují i další spolky – myslivci, rybáři. Jsem rád, že jsou schopny vzájemně spolupracovat. Obec se snaží je podporovat, a to i finančně v rámci možností. Všem, kteří svůj volný čas obětují ve prospěch ostatních, patří poděkování. V Pustějově žiji od narození, jsem na své kořeny pyšný a nedovedu si představit, že bych bydlel někde jinde. Pustějov je starousedlická, historicky česká obec, vždy patřící do Slezska. I když v poslední době dochází k větší migraci osob, jsem rád, že si zachováváme svůj původní charakter a těší mě, že je velký zájem o to v Pustějově bydlet, či si zde postavit dům a přistěhovat se sem. Zájemci tady najdou takřka kompletní infrastrukturu - školu, poštu, lékaře, a další, je zde bohaté sportovní i kulturní vyžití, dobrá dopravní dostupnost a stále se zlepšující životní prostředí.

Je něco, co byste v Pustějově rád změnil?
Byl bych velice rád kdyby se podařilo navázat na bohatou historii sboru dobrovolných hasičů, u nichž momentálně registruji útlum v jejich činnosti.

Filip Tomášek se v pátek 9. srpna vrátil domů po cestě na babettě do Gruzie.
Cestovatel na babettě se vrátil domů

Které místo v obci máte nejraději, kam byste někoho pozval?
Nemám konkrétní místa. Pustějov je krásný jako celek, protože naši občané se o své nemovitosti v převážné většině vzorně starají a udržují je. I když ležíme v moravské bráně, nížině bez výraznějšího krajinného převýšení, je odsud nádherný výhled na panorama Beskyd na jednu stranu a na druhou pak na reliéf Oderských vrchů. Třešničkou na dortu pak jsou nivní louky kolem Odry, kde leží takřka polovina našeho katastru.

Je nějaké místo, kam nerad chodíte?
Pokud budeme hovořit o Pustějově, pak takové místo nemám.