„V současné době hospitalizujeme v nemocnici patnáct dětských pacientů, kteří zde stráví začátek školního roku, ale to se může v mžiku změnit. Poslední týden prázdnin a první dny nového školního roku se nesou u dětí ve znamení zvýšené pohybové aktivity. Děti se snaží dohnat zameškaný kontakt s vrstevníky, rozbíhají se sportovní kroužky a volnočasové aktivity,” potvrzuje MUDr. Jan Káňa, primář ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Agel Nový Jičín.

Dodává, že průměrná doba hospitalizace většiny dětských pacientů bývá dva až tři dny. „Nyní jsou u nás na traumatologii ošetřovány děti především v důsledku úrazů na kole a jiných venkovních aktivit. Výjimkou není ani hospitalizace jedenáctiletého pacienta s komplikovanou zlomeninou v oblasti lokte, což býval spíše úraz typický pro dospělé jedince, avšak začíná se objevovat ve zvýšené míře u dětí, které se věnují dnes tak populárnímu parkuru. Dále vidíme také množství vážných úrazů z elektrokoloběžek. Zranění z těchto sportů mají původ v atypických vysokoenergetických rázech na kosterní aparát i okolní měkké tkáně,” říká lékař.

Plnění školních povinností však v nemocnici ani po dobu hospitalizace školáků nenechávají stranou, neboť k dětem v péči zdravotníků dochází pravidelně pedagogický pracovník. „Školním i předškolním dětem se věnuje speciálně vyškolená učitelka mateřské školy. Děti si hrají i učí individuálně na pokojích, někteří s maminkami, nebo mohou trávit čas didaktickými aktivitami v herně. Vždy to záleží na jejich zdravotním stavu,“ doplňuje Jana Domitrová Mičková, vrchní sestra dětského oddělení v nemocnici.