Kde jste plastiku Olbrama Zoubka objevili?

Doteď to znamená zhruba dvacet let, byl beránek uložený u nás na farnosti na půdě. Dvacet let proto, že právě před tolika roky jsme se do současných prostor přestěhovali. Všechno nasvědčuje tomu, že ona plastika se do celkového konceptu a aranžmá této farnosti a modlitebny nehodila, a tak skončila v inventáři. Ve staré původní modlitebně byl beránek umístěný na zdi.

Jak jste se o tom, že pan Zoubek plastiku hledá, dozvěděl?

O beránkovi jsme se dozvěděli z vámi zveřejněného rozhovoru se sochařem Olbramem Zoubkem. Upozornil mě na něj jičínský evangelický farář s tím, jestli náhodou něco takového u nás někde neleží. Vzpomněl jsem si, že podobnou plastiku tady schovanou opravdu máme. Ale jestli je to najisto ona, jsem dlouho nevěděl.

Proč si Zoubek vybral právě beránka a dva hrozny? Jakou to má souvislost s vírou?

Za prvé je beránek symbolem Staré jednoty bratrské. Dále je to všechno nějaká symbolika křesťanské víry. Beránek boží je Ježíš Kristus. Tato jeho podoba souvisí s Velikonocemi tak, jak je to uvedeno ve Starém zákoně. Hrozny jsou v podstatě také symbolem, tentokrát hojnosti, vína. V bibli je totiž například uvedeno, že Ježíš říká, že on je vinný kmen a my jsme jeho ratolesti. Navíc nese beránek ještě kříž, který k víře neodmyslitelně patří.

Co s plastikou bude? Uvidí ji autor? Jaká myslíte, že bude jeho reakce? (Pozn. red. rozhovor se uskutečnil ještě před pátečním předáním beránka Olbramu Zoubkovi.)

Pan Zoubek se o beránkovi dozví v pátek na komentované pohlídce ve Fulneku, které se osobně zúčastní. Jeho nalezení by pro něj mělo být překvapením. Jaká bude reakce, nevím, ale myslím si, že bychom mu mohli udělat radost. Z novin jsem se dočetl, že beránka hledal a byl smutný a zklamaný, že plastika, která se v minulosti objevila a byl to také jakýsi beránek, nebyl tím, kterého hledal. Takže pokud je to opravdu ono a vše tomu nasvědčuje, tak doufám, že bude mít radost.

Co bude s plastikou nyní?

Bylo složité rozhodnout o tom, jak s ním dál naložíme. O jejím osudu jsem samozřejmě nerozhodoval sám. Společně s radou starších nás nakonec napadlo, že bychom chtěli beránka společně s hrozny dát jako trvalou zápůjčku do galerie v Litomyšli. Protože proč by dílo u nás mělo ležet na půdě, když je není kam umístit, a může je vidět a obdivovat spousta lidí.