Investice za více jak šest milionů korun přinesla na pracoviště čtyři nové ambulance, včetně sociálního zázemí a konsiliární místnosti. Co to znamená pro pacienty? Čekací doba na vstupní a kontrolní vyšetření se zkrátí a také ošetření bude pohodlnější, protože prostory se značně zvětšily.

Jak připomněla mluvčí holdingu Agel Hana Szotkowská, po spuštění Radioterapie v areálu nemocnice v Novém Jičíně byly v novém objektu zřízeny tři ambulance. „Neustálým nárůstem počtu pacientů, kteří byli léčeni na radiační onkologii, nastala potřeba zřízení nových ambulancí. V objektu tak vznikly čtyři nové ambulance, sociální zařízení a konsiliární místnost. Tento objekt funkčně propojil oba stávající provozy, tedy „hlavní budovu" a „domeček", jak lékaři budovy lidově pojmenovali," přibližuje vedoucí Komplexního onkologického centra Nový Jičín Renata Soumarová. Nová stavba vyrostla za pouhé dva měsíce. Stavbaři použili rychlý systém montovaných modulů, a nedošlo tak ani na jakékoliv omezení provozu nemocnice.

Šest let centra

Nemocnice Nový Jičín je ve svém regionu jedinou nemocnicí s komplexní strukturou poskytované zdravotní péče. Do její spádové oblasti patří na 170 000 obyvatel. V současné době má největší zdravotnické zařízení v okrese v dlouhodobém nájmu zdravotnický holding Agel. Komplexní onkologické centrum je součástí sítě třinácti onkologických pracovišť v celé České republice, která splňují náročné požadavky dané Českou onkologickou společností. V Novém Jičíně funguje od roku 2006.