Dosavadní průzkumy, které nechal Městský úřad Kopřivnice provádět, sice ukazují, že jsou lidé s prací tamních úředníků ve velké míře spokojeni, vedení radnice chce ale i přesto úroveň poskytovaných služeb a přístup úředníků zlepšovat.

Na nový projekt, s názvem „Kompetenční přístup v řízení lidí na MÚ Kopřivnice“, získalo město téměř pětimilionovou dotaci z Operačního programu Zaměstnanost a lidské zdroje. Projekt je zaměřen na zkvalitnění systému řízení lidských zdrojů prostřednictvím práce s portfoliem kompetencí požadovaných pro kvalitní výkon jednotlivých profesí.

„Lidé mají různé předpoklady pro kompetentní vykonávání práce – někdy jim k tomu chybí dovednosti, jindy zkušenosti, sebevědomí či emoční inteligence. My v rámci projektu sestavíme takzvané specifické kompetenční modely pro vybrané klíčové pozice. Na jejich základě stanovíme konkrétní doporučení k následným vzdělávacím aktivitám, které povedou k posílení odborného i osobnostního rozvoje jednotlivých pracovníků,“ přiblížila zmíněný projekt kopřivnická personalistka Hana Zelníčková.

Kromě samotných nákladů na realizaci projektu bude radnice hradit rovněž část mzdových nákladů zaměstnanců úřadu, jež na něm pracují. „Mzdové prostředky, které díky tomu radnice ušetří, pokryjí patnáctiprocentní finanční spoluúčast města, a tak projekt nijak nezatíží městský rozpočet,“ doplnila mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková a dodala, že výsledkem téměř dvouletého procesu bude optimalizace systému vzdělávání, hodnocení a rozvoje úředníků i zaměstnanců Městského úřadu Kopřivnice. „Tím dojde ke zvýšení kvality služeb poskytovaných občanům celého správního obvodu,“ uzavřela Petříčková.