„Prohlédnout si ji může i veřejnost, a to na webových stránkách města. Elektronickou cestou je občanům zprostředkován aktuální pohled i budoucí vizualizovaná podoba například domu bydlení a sociálních služeb, přístavby Hotelu Praha, výletní lokality Čerťák, letního kina a dalších objektů. Součástí prezentace jsou i předpokládané náklady na realizaci záměru, časový harmonogram prací a plánovaný účel stavby,“ představuje novinku mluvčí radnice Marie Machková.

Informace v ní obsažené lze sice většinou dohledat na webu města, ale zájemce by musel pročíst nespočet dokumentů a výstupů z rad, zastupitelstva či pročítat zveřejněné jednotlivé smlouvy radnice. Tak má vše na jednom místě, stručně, fakticky, včetně fotografií či vizualizací.

„Dokument, který je velmi dobře zpracovaný, jsme představili zastupitelům na semináři, jenž proběhl 17. ledna. Chceme však, a ze strany občanů cítíme i poptávku, aby o plánech města věděla i veřejnost. Proto jsme podklady k velkým investičním akcím zveřejnili na internetových stránkách města,“ uvedl místostarosta Václav Dobrozemský.

Mezi prezentovanými akcemi je devět největších investičních projektů, jejichž stavbu už Nový Jičín zahájil, jako například revitalizace areálu bývalého letního kina, výstavba útulku pro psy nebo vybudování kulturního domu z přístavby Hotelu Praha. „Ale také záměry, které jsou ve fázi přípravy nebo zpracovávání projektové dokumentace, jako realizace domu bydlení a sociálních služeb, modernizace kotelen, příprava průmyslové zóny nebo rekonstrukce střechy zimního stadionu,“ dodává mluvčí.

Část dokumentu je věnována také Hückelovým vilám a z uvedených informací je patrné, že v nejbližší době jejich rekonstrukce nezačne. „Bude nutné před vlastní památkovou obnovou vily vypracovat jednotlivé restaurátorské průzkumy a záměry vlastních restaurátorských prací,“ píše se v něm. Dále je třeba vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci, následně má být zpracována architektonická studie. A to je řeč jen o vile Augusta Hückela. Jak bude náročný projekt financován, je zatím ve hvězdách.