Zatímco významné osobnosti kulturního života se letos v Kopřivnici dočkaly ocenění po dlouhých sedmnácti letech, v případě sociální oblasti se jedná ve městě o vcelku pravidelnou anketu. Letos se kopřivnická radnice rozhodla vyhlásit už její čtvrtý ročník. Momentálně tak mohou obyvatelé města a místních částí nominovat ty, o kterých si myslí, že si veřejné poděkování za jejich kvalitní a obětavou práci v sociálních službách zaslouží.

„Lidé mohou nominovat nejen zaměstnance sociálních služeb, ale i pracovníky vykonávající sociální práci na úřadech, ve zdravotnických, školských či jiných zařízeních,“ uvedla pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu Kopřivnice Pavla Zrunková a hned dodala: „Navrženi na ocenění mohou být i dobrovolníci působící v sociální oblasti v Kopřivnici, nebo lidé působící ve prospěch seniorů, osob se zdravotním postižením, osob ohrožených sociálním vyloučením, vykonávající činnost pro občany města Kopřivnice včetně místních částí nebo pečující osoby, které působí nad rámec péče o svého rodinného příslušníka.“

NOMINACE

Nominace lze podávat elektronicky prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na webových stránkách města, anebo písemně přímo na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to nejpozději do čtvrtka 20. září.

Návrhy mohou předkládat jednotlivci i organizace. „Následně o nominovaných bude jednat řídící skupina komunitního plánování, která své doporučení předá radě. Ta rozhodne o tom, kdo bude oceněn,“ doplnila informaci k celoměstské anketě Pavla Zrunková.

Slavnostní setkání, během kterého dojde k předání ocenění a vyhlášení osobnosti v sociální oblasti, se uskuteční zhruba v polovině příštího měsíce, a to konkrétně ve čtvrtek 18. října.