On-line databáze dostala jednoduchý název Podněty ke Strategickému plánu a jejím cílem je zefektivnění spolupráce radnice a obyvatel města.

„Jedná se vlastně o on-line zásobník projektů, do něhož budou moci lidé vkládat své příspěvky dvacet čtyři hodin denně. Vytvořením jsme vyšli vstříc občanům, kteří se z nejrůznějších důvodů nemohou dostavit na veřejná projednávání, a přesto by se rádi podíleli na rozhodovacích procesech," uvedl k zavedení Aleš Dresler a dodal:

„Přijatými návrhy se bude zabývat tým vedený tajemníkem úřadu a bude se s nimi dále pracovat při projednáních akčních plánů a dalších diskusích. Lidé v databázi uvidí nejen všechny podané návrhy, ale také aktuální stav jejich řešení."