Tyto pozemky pro výstavbu rodinných domů se budou prodávat v elektronické aukci, jejíž podmínky bude 31. března schvalovat rada města. Následně budou zveřejněny na úřední desce. E-aukce by měly proběhnout 12. a 13. května 2021. Podmínky nabídkového řízení a regulativy pro výstavbu rodinných domů budou s drobnými úpravami stejné jako v prvním nabídkovém řízení.

Hrad Helfštýn po náročné rekonstrukci renesančního paláce. Srpen 2020
Teď je výhoda mít zříceninu, říká kastelán Helfštýna. Jak vidí start sezony?

„Do elektronické aukce se může přihlásit každý, kdo nejpozději sedm dní před jejím konáním zašle na účet úřadu jistinu ve výši 60 tisíc korun a nemá vůči městu dluhy. Účastníkům výběrového řízení, kteří splnili požadované podmínky, bude zaslaná výzva k účasti v soutěži s kontaktem na administrátora a odkazem na přesnou internetovou adresu e-aukce,“ popsal místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský.

Ceny. Až přes tři miliony 

V nabídce elektronické soutěže je devět pozemků o rozloze od 751 metrů čtverečních až po téměř dva tisíce metry čtvereční. Vyhlašovací ceny se pohybují od přibližně 1,2 milionu korun až po téměř 3,3 milionu korun.

„Minimální zvýšení nabídnuté ceny pro jednotlivá podání účastníka v průběhu elektronické aukce bude pět tisíc korun. O vítězi rozhodne nejvyšší nabídnutá suma,“ doplnil místostarosta.

V Kopřivnici už začaly práce na projektu Revitalizace centra města Kopřivnice. Takto to vypadalo v centru města a jeho okolí v úterý 16. března 2021 dopoledne.
Centrum Kopřivnice získá novou tvář. Proměna už odstartovala

Město Nový Jičín připravilo v lokalitě Za školou 23 pozemků pro výstavbu rodinných domů. Na své náklady k nim přivede i sítě. V těchto dnech probíhá výběr zhotovitele stavby. „V řádech týdnů se tam začne budovat místní komunikace, chodníková tělesa, parkovací plochy, veřejné osvětlení, kanalizace a vodovod. V budoucnu plánujeme i zeleň, hřiště a parčík,“ řekl starosta města Stanislav Kopecký.

Prodej prvních 14 parcel v této části města schválili zastupitelé v polovině března letošního roku. Nyní radnice nabídne zbývajících devět, u kterých v prvním kole nabídkového řízení nebyl určen vítěz nebo se o ně nikdo nepřihlásil.