Obrázkové příběhy mají buď jednotlivci prvních až devátých tříd nebo týmy, ať už školní, zájmové nebo rodinné, vytvořit na zadaná témata. Těmi jsou děti, mládež a alkohol, nebezpečí v dopravě, drogy a mládež, agresivita a šikana, vandalství či na volné téma z oblasti prevence nežádoucích jevů. „Komiksy by měly informovat o situacích, které mohou nastat nebo o jejich důsledcích a způsobech jak jim předcházet,“ uvádí radnice v zadání.

Cílem soutěže je jednak upozornit na problém v daném tématu, ale zároveň i nabídnout zamyšlení nebo návod, jak se nebezpečnému chování vyvarovat či upozornit na možné důsledky. Ty nejlepší práce pak budou odměněny hodnotnými cenami. Kromě MP3 přehrávače za první místo, mohou účastníci získat například poukázku na nákup v obchodě Red Truck Skate shop v hodnotě 500 korun či třeba permanentku na bazén.

Kreslené nebo malované komiksy, koláže či fotokomiksy o velikosti maximálně 2 strany A4 mají soutěžící odevzdat do 29. září do 17 hodin na podatelnu úřadu. Radnice zároveň upozorňuje, že komiksy s rasistickým nebo vulgárním podtextem ze soutěže vyřadí.