„V letošním roce nejsou zasílány složenky nezletilým poplatníkům, povinnost platit za své děti mají ze zákona rodiče,“ uvedla mluvčí města Kopřivnice Jana Hromočuková a dále dodala: „V této souvislosti však připomínáme, že od roku 2016 má každý, a to i nezletilý poplatník, přidělen nový variabilní symbol začínající trojčíslím 111. Jestliže rodič zaplatil poplatek za dítě pod vlastním variabilním symbolem, nebo pod symbolem začínajícím 998, který byl platný do konce roku 2015, je možné, že u dítěte je stále evidován nedoplatek.“

Bližší informace mohou lidé získat na telefonních číslech 556 879 742 nebo 556 879 743, e-mailu lenka.pitrova@koprivnice.cz nebo osobně v kanceláři číslo 683 v 6. patře Městského úřadu Kopřivnice.