Podmínkou při zveřejnění nabídky města k odprodeji radnice bylo využití budovy ke zdravotnickým a jiným, se zdravotnictvím souvisejícím účelům po dobu minimálně 10 let. Z přijatých čtyř nabídek se městu i expertní skupině, která nabídky posuzovala, tato jevila jako nejlepší. „Jako nejvýhodnější byla doporučena nabídka pana Václava Varadi a slečny Renáty Šeré,“ uvedl místostarosta Kopřivnice Vladislav Kryške.

Město původně nabízelo radnici, dle znaleckého posudku, za 5 950 000 korun. Částka, kterou nabídl Varaďa společně se Šerou, je o více než tři miliony vyšší, tedy 9 100 000 korun. „Myslíme si, že je to zcela adekvátní cena toho objektu,“ podotkla Šerá. Pro koupi se rozhodli z prostého důvodu. „Chtěli jsme udělat něco dobrého pro Kopřivnici,“ nastínila s tím, že celé jedno patro radnice bude určeno rehabilitaci, v ostatních prostorách budou praktičtí, ale také odborní lékaři. Chybět nebude ani lékárna. „Chtěli bychom zahájit provoz co nejdříve, ale do roka to určitě nebude. Musí se tam provést nákladná, a především pečlivá rekonstrukce,“ naznačila Šerá.

O tom, kteří lékaři v objektu budou, ještě rozhodnuto není. „Už je něco v jednání. Ale prozatím jsme se necítili kompetentní něco domlouvat, protože jsme ještě nevěděli, jestli objekt získáme,“ dodala.

Z radnice se úředníci odstěhovali přibližně před rokem a půl. Od té doby je objekt nevyužitý. Nejdříve chtělo vedení města budovu vydražit, nakonec se ale rozhodlo pro přímý prodej s tím, že určí, k čemu a na jak dlouho bude objekt sloužit. Na konci loňského roku rozhodli zastupitelé, že jeho druhou část, takzvaný anex, využije město jako nepeněžitý vklad do majetku společnosti Kabelová televize Kopřivnice.