Co se v současné době děje v Jakubčovicích nad Odrou?

V letošním roce jsme provedli pročištění a odbahnění vodního náhonu téměř v celé jeho délce. Na tuto akci jsme získali dotaci z Moravskoslezského kraje a finanční příspěvek od firmy Eurovia Kamenolomy, a. s. Ještě zbývá čištění nádrže před areálem firmy Metal MB s. r. o., na které naši plánovanou dotaci z Ministerstva zemědělství bohužel nebylo možné poskytnout, a proto bude provedeno v zimních měsících. Jakubčovice, potažmo občané Jakubčovic, nyní žijí přípravou projektu kanalizace a výstavby čističky odpadních vod. Jedná se o rozsáhlou investici. Věřím, že se nám podaří skloubit požadavky občanů spolu s technickým řešením, a také získat dotaci pro následnou realizaci.

Na návsi v Jakubčovicích nad Odrou stojí dřevěná zvonička ze 17. století.
Jakubčovice nad Odrou – místo vhodné pro cyklisty i pěší turisty

Z čeho máte radost?

Podařilo se nám zrekonstruovat obecní knihovnu. Na projekt jsme získali dotaci ze Státního zemědělského intervenčního fondu. Opravili jsme podlahu, pořídili nové regály na knihy, krásný koutek pro dětské čtenáře i čtecí koutek s kávičkou pro dospěláky. Chceme, aby knihovna byla místem setkávání. Proto jsme pozvali děti z naší mateřské školky, a také jsme pasovali prvňáčky na čtenáře. Opravdu velkou radost mám z ordinace praktického lékaře a zubní lékařky. Tito odborníci jsou v naší obci velmi důležití, zejména pro starší občany. V brzké době spouštíme nové webové stránky, které budou propojeny s digitálním rozhlasem obce, máme nový oficiální facebookový profil a do podzimu letošního roku nainstalujeme elektronickou úřední desku.

Je něco, co byste v Jakubčovicích nad Odrou ráda změnila?

Co bych ráda změnila? Na to je rozsáhlejší odpověd', ale zkrátím ji - přístup občanů k pořádaným akcím, hlavně větší zapojení samotných občanů a nejen spolků a svazů.

Zdeňka Ambrožová byla v Jakubčovicích nad Odrou dvanáct let ve funkci starostky obce.
Zdeňku Ambrožovou práce jakubčovické starostky bavila. Zvykla si i na hluk

Které místo v obci máte nejraději, kam byste někoho pozvala?

Obec Jakubčovice nad Odrou je krásná celá, žiji tady osmadvacet let a neměnila bych. Celý katastr je lemován lesy, jsou zde krásná místa jako Pešlův kopec, kaplička, stará cesta do Heřmánek - dnes cyklotrasa, park U Zvoničky, víceúčelové hřiště, velký sportovní areál. Myslím si, že si tady to své místo může najít každý, stačí se jen podívat.

Je nějaké místo, kam nerada chodíte?

Nevím o tom.