Konkrétně se jedná o přístroj Rebox lečící chronické bolesti páteře, poúrazové a pooperační bolesti, svalové přetížení, léze šlach a vazů, bolesti kloubů. Nemocnice disponuje třemi přístroji pořízenými v dubnu, v červenci a na konci listopadu 2018 a náklady na jejich pořízení byly v těchto dnech plně pokryty.

„Rebox je druh stimulátoru, který mikroamperovým stejnosměrným proudem koriguje stav ionů v chorobně změněné tkáni. Tím se podpoří prokrvení a lymfatický systém a nastartuje se regenerace organismu,“ popsala samotný přístroj mluvčí nemocnice Magda Otáhalová. A jak funguje? „Rebox vydává specifické stejnosměrné elektrické pulzy. Tyto pulzy jsou v léčené oblasti aplikovány neinvazivně přes kůži, a to dotykem hrotové léčebné elektrody, zatímco pacient, pokud je to možné, drží v ruce druhou, tzv. válcovou elektrodu, čímž dochází k uzavření elektrického obvodu,“ vysvětlila mluvčí.

Přesný počet terapií i jejich délka vždy závisí na typu obtíží. „Provádí se dvakrát až třikrát týdně a délka jedné terapie je pět až deset minut. Denně ošetříme na Oddělení rehabilitace v Bílovecké nemocnici, a.s., v průměru čtyřicet ambulantních a dvacet hospitalizovaných pacientů,“ dodala vedoucí fyzioterapeutka Ladislava Matyšťáková.