Uskutečnil se tam pátý ročník Hodslavského vodohraní. Podobně jako v předešlých ročnících patřila jeho první část závodům netradičních plavidel, potom si to mezi sebou rozdaly dvojice kanoistů.