Když se loni začaly objevovat informace, že Krajský úřad Moravskoslezského kraje má v úmyslu přeměnit bíloveckou nemocnici z tehdejší příspěvkové organizace na akciovou společnost, mnozí obyvatelé i někteří zastupitelé neskrývali obavy z tohoto kroku. Od změny uplynulo pět měsíců a nemocnice funguje, tak jak má.

„Vlastník nemocnice, Moravskoslezský kraj, schválil základní koncepční dokumenty jako strategický plán, finanční plán, plán rozsahu zdravotní péče, mzdový předpis a podobně, což svědčí o tom, že vlastníku šlo o změnu formy, nikoliv obsahu,“ ubezpečil ředitel bílovecké nemocnice.

Asi nejpodstatněji změnu pocítili samotní zaměstnanci nemocnice. „Přechodem na akciovou společnost se otevřela možnost odměňovat nikoli podle tarifních tabulek, které ministerstvo každý rok navyšovalo bez odhledu na úhrady od zdravotních pojišťoven, což bylo hlavní příčinou ekonomických problémů příspěvkové organizace,“ nastínil Rais a dodal, že nemocnice má nyní možnost platově odlišit zaměstnance, kteří se spokojí s průměrně odvedenou prací od těch, kteří pracují velmi iniciativně a kvalitně. „Je jen na zaměstnancích, kdo z nich to přijme, případně kdo odejde,“ dodal ředitel a s uspokojením poznamenal, že většina zaměstnanců změnu v systému odměňování akceptovala.

Zdá se, že přeměna formy, nemocnici zatím prospívá. Jak Rais uvedl, v roce 2006 byla nemocnice v plusových číslech za loňský rok, ale skončila zhruba deset milionů korun v mínusu, za což podle něj nejvíce mohly právě mzdy. Letos za první čtyři měsíce je nemocnice asi milion korun v plusu. „Samozřejmě, vše říkám s velkou opatrností, je ještě příliš brzy na hodnocení,“ upozornil Rais.

Jedno pozitivum lze prý ale s jistotou vnímat již nyní, a to větší spokojenost pacientů. „Usuzuji alespoň z toho, že za poslední půlrok výrazně ubylo stížností na adresu nemocnice a naopak přibylo pochval. Vypadá to, že změny snad jsou k lepšímu,“ uzavřel Rais.