Vedení radnice přistoupilo k radikálnímu kroku z několika důvodů. Odvolanému řediteli vytýká nehospodárné nakládání s majetkem, neuměl se chovat s péčí řádného hospodáře a také komunikace mezi městských úřadem a TS NJ vázla.

Václav Bukovský některé nedostatky přiznává, ne ve všem ale vidí chybu na straně technických služeb. Nejvíce kritiky ze strany radnice míří na službu Baby a senior taxi.

LEASING SE PLATÍ, AUTO ALE NEJEZDÍ

Jak vyšlo najevo, funguje bez platných smluv a je nedostatečně využita. „Například jedno z elektrovozidel, která TS NJ získaly pro Baby senior taxi, od převzetí, na podzim loňského roku, zatím nevyjelo z garáže, přičemž leasing 18 tisíc korun měsíčně se stále platí,“ konkretizuje kritiku radních mluvčí města Marie Machková. Odvolaný ředitel poukazuje na snížený zájem o službu, vyvolaný rozhodnutím bývalého vedení radnice.

„Původní záměr rady (v předchozím volebním období 2014 až 2018 pozn. red.) byl, že autobusová doprava bude zdarma nad 70 let. Na základě těchto propočtů technické služby dostaly pokyn zakoupit dva automobily. Vzhledem k tomu, že později tato rada rozhodla o tom, že bude MHD zdarma již od 65 let, došlo ke snížení počtu pasažérů využívajících Baby senior taxi,“ řekl Deníku Václav Bukovský.

NEPLATNÉ SMLOUVY

Problémy tím nekončí. Přestože službu „městské“ taxi zajišťují speciální elektroautomobily leasingové společnosti, nemají TS doposud na ně platnou smlouvu.

„Odvolaný ředitel se dále nechoval s péči řádného hospodáře, neboť obě elektrovozidla, která byla získána na operativní leasing k provozu Baby senior taxi, převzal a užíval bez právního důvodu smlouvy nebyly platné,“ pokračuje Machková. „Pravda to je, protože smlouva je neplatná z důvodu nevyvěšení na portálu smluv. My neoprávněně využíváme vozidla a dodavatel za to neoprávněně kasíruje finanční prostředky,“ přiznává Václav Bukovský a vzápětí pokračuje: „Je to napravitelné. Dá se to jednoduše vyřešit dohodou a následným podepsáním nové smlouvy. Pravdou ale také je, že se plní smlouva, která byla domluvená, to znamená, že nikdo na tom neprodělává.“

Radní také kritizují komunikaci s TS NJ, nedostatečnou kvalitu i nedodržování termínů plněných úkolů. „Vzhledem k tomu, že technické služby řídí asi sedm odborů, tak ředitel, jak není schopen vůbec kontrolovat své lidi a podřízené ve městě, tak není schopen odpovídat sedmi úředníkům na všechny jejich otázky,“ má jasno odvolaný ředitel.

Do doby jmenování nového ředitele povede TS NJ zdejší vedoucí ekonomického odboru Irena Bambuchová.