Projednání návrhu Studie regenerace sídliště Školská čtvrť a sídliště Beskydské bylo jedním z bodů posledního zasedání zastupitelstva ve Frenštátě pod Radhoštěm. Místostarosta Frenštátu pod Radhoštěm Pavel Mička připomněl, že město v minulosti žádalo pětkrát o dotaci na regeneraci panelových sídlišť a vždy bylo úspěšné.

„Poskytovalo je ministerstvo pro místní rozvoj, nyní se změnil poskytovatel dotace i program. Ale předpokládáme, že to bude pokračovat nejen na ta panelová, ale i cihlová, což je příklad Školské čtvrti,“ poznamenal Pavel Mička.

Poté sdělil, že při hledání řešení návrhu regenerace sídlišť projektant oslovil tamní obyvatele. Ti obdrželi dotazníky. Účast podle místostarosty nebyla nějak dramaticky velká, asi třicet procent v Beskydském sídlišti a 17 ve Školské čtvrti.

„Většinou se účastnili, bohužel, starší obyvatelé, kteří tam žijí léta a lidé z menších domácností. Výsledkem bylo to, co víme, že je tam neutěšený stav zejména veřejných komunikací, pěší komunikace jsou v dezolátním stavu a někde zcela chybí, je tam zastaralé veřejné osvětlení, přerostlá a přebujelá veřejná zeleň a zásadním problémem je nedostatek parkovacích míst,“ shrnul místostarosta Pavel Mička.

Místostarosta upozornil, že lidé mají stále více aut a město musí hledat řešení. Projektant měl podle něj nelehký úkol s protichůdnými požadavky na jedné straně vyřešit co největší počet parkovacích míst co nejblíže domům, na druhé straně zachování co největšího množství veřejné zeleně, k tomu cesty, chodníky a veřejné osvětlení.

U většiny domů v Beskydském sídlišti proto navrhl šikmá stání, s tím, že by ulice byly zjednosměrněné. „Lidem se ale nelíbilo zjednosměrnění a někomu také záměr vybudovat ulici kolem jejich domu. Tato ulice by sloužila k dojezdu ke garážím za sídlištěm. Ta ulice by měla být odlehčovací, aby auta už nemusela zajíždět někam dále,“ nastínil Pavel Mička.

Nato vystoupila občanka, která se představila jako Krčmářová a předložila petici domů společenství vlastníků čísla popisná 1222 až 1224 s nesouhlasem vůči zmíněné projektované komunikaci ke garážím kolem jejich domů. „V říjnu na projednání jsme důrazně řekli, že si komunikaci pod okny nepřejeme, což bylo uvedeno v zápisu. Tak proč tam opět je?, tázala se občanka Krčmářová.

Místostarosta jí odpověděl, že jde o návrh, který myslí do budoucnosti, ona odvětila, že si silnici deset metrů od stěn, kde mají ložnice, nepřejí. Tajemník městského úřadu ve Frenštátě pod Radhoštěm Petr Kubenka přítomné uklidnil, že před každou etapou bude schůzka s obyvateli, což ale některým přítomným nestačilo.

„Je to náš panelák, náš koupený majetek a nechceme komunikaci kolem. To prostě ne! A jestli budete dělat návrh na parkoviště, tak ho udělejte, ale tam kde jsou záchody a špajzy. Neberte nám kousek zeleně. To je náš rezolutní návrh,“ vystoupil muž, který se představil jako Stratil.

Zastupitelé pak návrh rozdělili na studii regenerace Beskydského sídliště se zapracováním připomínek a regeneraci sídliště Školská čtvrť, kde již podmínky byly zapracovány. Připomínky v případě Beskydského sídliště byly neprojektovat silnici a umístit parkoviště.

„Všichni si uvědomujeme jak je to složité a jak je to dlouhodobý proces kolik jednání kolem toho bude,“ poznamenala před hlasováním starostka města Zdeňka Leščišinová. Většinou, 18 hlasy, pak zastupitelé návrh schválili.