Procento zvýšení je závislé na současné úrovni nájemného na 1 m2 podlahové plochy bytu. Zákony předpokládají, že od roku 2011 se nájemné bude měnit dohodou mezi vlastníkem a nájemcem. Nyní je v České republice asi 800 tisíc bytů s regulovaným nájemným, z nichž okolo 420 tisíc vlastní buď jednotlivci, nebo firmy, ostatní byty jsou ve vlastnictví obcí. Tento počet se však do konce roku 2010 změní. Obce své byty nájemníkům totiž stále prodávají.

Například v městských bytech Nového Jičína jsou podle kvality bydlení různé úrovně regulovaného nájemného. „Záleží na poloze bytů, jejich kvalitě a datu uzavření nájemní smlouvy. Nájemné se postupně v souladu se zákonem 107/2006 Sb. upravuje tak, aby bylo do roku 2010 dosaženo cílového nájemného, které je měsíčně ve výši jedné dvanáctiny z 5 procent průměrné prodejní ceny 1 m2 podlahové plochy bytu v daném kraji a obci. Každoročně se současné nájemné zvyšuje o stanovené procento až na úroveň cílového nájemného v roce 2010. Procento je dáno sdělením ministerstva z loňského roku,“ uvedl Bohumil Jakůbek, vedoucí oddělení nájemného Bytového podniku města Nový Jičín.

V Moravskoslezském kraji jsou druhé nejnižší prodejní ceny bytů, nižší jsou již jen v Ústeckém kraji. „Podle statistických cen bytů v korunách na metr čtvereční se cena v Praze pohybuje kolem 20 tisíc i více, ve Středočeském kraji to je 12 700 korun, v Jihočeském 9700, Karlovarském 8400 korun. Nejnižší ceny bytů jsou v Ústeckém kraji - 4800 korun - a hned za ním následuje Moravskoslezský kraj s 6237 korunami,“ přiblížil Jakůbek.

Přesnou výši zvýšení nájmu oznámil pronajímatel nájemníkům v září minulého roku, ti si mohou správnost výpočtu ověřit ve Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj č. 151/2007 Sb. nebo na „kalkulačce nájemného“ na internetových stránkách tohoto ministerstva. Ředitel novojičínského bytového podniku Miloslav Holiš doplnil tuto informaci o skutečnost, že podle současné prodejní ceny bytů v Novém Jičíně by mělo být v roce 2010 nájemné pro standardní byty 25,99 koruny za metr čtvereční. „V Novém Jičíně je nyní asi 40 různých výší nájmů, které by měly dosáhnout stejné úrovně. Obecně je přístup vlastníka takový, že chce mít nájemné pokud možno co nejvyšší, nájemník má zájem opačný,“ dodal Jakůbek.

Například za kvalitní byt v cihlovém domě na pražské Letné o ploše 55 metrů čtverečních se platilo nájemné 2607 korun měsíčně. Od Nového roku to je o 32,4 procenta více, tedy 3452 korun měsíčně. Dovoluje to zákon o jednostranném zvýšení nájemného. Majitel domu na jeho základě může zvedat nájemné po dobu čtyř let, a to od ledna 2007 do konce roku 2010.

V Třeboni by se mohlo podle stanovených limitů platit v letošním roce nejvýše 40 korun za čtvereční metr za měsíc, v Hradci Králové 71 korun, Liberci 49 korun a Zlíně 62 korun.