„Dlouho očekávaný projekt, díky kterému má Kopřivnice získat moderní a atraktivní centrum, se odkládá,“ potvrdila mluvčí radnice Jana Hromočuková.

Jaký je hlavní důvod posunu prioritní akce současného vedení města vysvětlil starosta Miroslav Kopečný, který je zároveň garant celého projektu: „Rada města se rozhodla pro zrušení veřejné zakázky a pro provedení kroků před vypsáním nové. Důvodem byla skutečnost, že všechny předložené nabídky bohužel překračovaly projektovanou cenu o cca 37 procent, což by neúměrně zatížilo rozpočet města.“

Společně se zrušením veřejné zakázky uložila rada odboru rozvoje města úpravu současných zadávacích podmínek a také revizi dílčích částí projektu.

„Cílem by mělo být zmírnění zadávacích podmínek a snížení ceny některých položek v projektové dokumentaci tak, aby byla dána možnost se přihlásit do výběrového řízení více stavebním firmám a abychom dosáhli snížení očekávaných nabídkových cen,“ vysvětlil tyto kroky starosta Miroslav Kopečný s tím, že ačkoliv se jedná o prioritní akci města s velkým rozpočtem, situaci komplikuje současná situace na trhu, kdy se v okolí provádí mnoho velkých investičních akcí a firmy mají spousty zakázek. Starosta zároveň ubezpečil, že projekt zůstává prioritní akcí, se kterou se v rozpočtu města počítá.

Plánovaná výše revitalizace středu města je 140 milionů korun, předložené nabídky dosahovaly ale částky bezmála 200 milionů. Přitom Kopřivnice hospodaří v letošním roce s rozpočtem ve výši 550 milionů korun. Ústředním motivem návrhu je brána z bílého betonu v pěší zóně před kulturním domem, která může v létě poskytnout stín, při dešti přístřeší. Může být i místem, kde bude pódium pro vystupující na koncertech.

„V tuto chvíli neumíme sdělit přesný termín vypsání nové soutěže nebo toho, kdy se poprvé takzvaně kopne do země. Finanční prostředky vyčleněné na nové centrum v žádném případě neutrácíme a věříme, že naplánované kroky povedou ke kýženému výsledku a my budeme mít reprezentativní a moderní centrum za rozumnou cenu,“ dodal na závěr Miroslav Kopečný.