Přestože Moravskoslezský kraj, který je hlavním investorem rekonstrukce křižovatky, plánoval realizaci již letos, probíhající práce na přeložkách tyto plány změnily.

„V průběhu stavebních byly objeveny nezmapované inženýrské sítě, které byly v kolizi s přeložkami. Funkční sítě bylo potřeba respektovat, nefunkční odpojit, to vše ručně za plného silničního provozu. Tyto nečekané komplikace a také problémy s dodávkami materiálu prodloužily termín realizace přeložek. Dle sdělení zástupce SmVak budou práce trvat minimálně do poloviny října. Z toho důvodu není možné stihnout rekonstrukci křižovatky ještě před příchodem zimního období a bylo rozhodnuto o jejím odložení,“ uvedl Jiří Štěpán u odboru rozvoje města s tím, že nový termín zahájení přestavby křižovatky je stanoven na duben 2022.

Ačkoliv hlavním investorem rekonstrukce křižovatky je Moravskoslezský kraj, město Kopřivnice se na akci také významně podílí. Zdejší radnice zajistila projekční přípravu celého projektu, včetně stavebního povolení, a dále bude financovat stavební části na vedlejších místních komunikacích, jako jsou přechody pro chodce, chodníky, veřejné osvětlení, přilehlé zelené plochy a nezbytné přeložky inženýrských sítí. Realizaci samotné křižovatky zaplatí kraj. Předpokládané náklady projektu dosahují téměř 10 milionů korun, přičemž podíl města činí zhruba jednu třetinu.