Všechno šlo, jak se říká, jako po másle. Frenštát pod Radhoštěm se rozhodl, že se pustí do revitalizace místního „kulturáku", a začal pro to dělat všechny kroky. Vznikl projekt, uspěly žádosti na dotace na dvě ze tří etap stavby. Město vystěhovalo knihovnu, kulturní středisko, klubovny i ostatní místnosti a čekalo se už jen na výsledek výběrového řízení, od nějž si Frenštátští slibovali značné snížení předběžně vypočítané ceny.

Na svém posledním letošním zasedání se ale zastupitelé Frenštátu pod Radhoštěm dozvěděli chmurné zprávy. Do veřejné soutěže se přihlásilo pět firem. Jak dále uvedla projektová manažerka frenštátského městského úřadu Hana Švecová, posuzovaly se kvalifikační předpoklady, přičemž byly vyloučeny dvě firmy. „Celkově se cena snížila oproti předpokládané hodnotě asi o patnáct procent, ale to snížení se projevilo pouze ve druhé a třetí etapě, ve druhé asi o šestatřicet procent, ve třetí dokonce o padesát," upřesnila Hana Švecová a doplnila, že v první, nejnákladnější etapě ke snížení nedošlo a někde byla cena oproti předpokladům dokonce o něco vyšší. Nejnižší nabídku podala firma Metrostav 103,964 milionu korun bez daně , zhruba o osm set tisíc korun vyšší byla nabídka společnosti Skanska a brněnská společnost IMOS nabídla provedení rekonstrukce za částku 116,242 milionu bez daně.

„Byli jsme přesvědčováni, že cena se soutěží sníží o třicet procent, druhý údaj byl, že si pomůžeme dotací. Administrátor soutěže stanovil nějaké podmínky a výsledkem bylo, že se do soutěže přihlásilo pět firem, z nichž zůstaly tři velké. Toho jsem se bál. Nenastala soutěž mezi menšími firmami, kde možná mohlo dojít ke snížení. Námitky, že třeba střední firma by to nezvládla, jsou liché," neodpustil si kritiku zastupitel Karel Míček.

Hana Švecová navíc upozornila, že si na úřadě regionální rady ROP ověřili, že končí časové období, kdy je možno čerpat dotaci, takže pokud s ní chce město počítat, mělo by ukončit práce na rekonstrukci a dofinancovat tuto akci maximálně v létě 2015.

Místostarosta Pavel Mička ji doplnil, že uvažovali o úpravě projektu, aby se dala realizovat alespoň I. etapa, aby nepřišli o dotaci. „Bylo mi řečeno, že ta akce je od počátku plánována jako celek, jen rozdělen do etap. Realizace pouze té první etapy by znamenala znefunkčnění celkového provozu. Projektanti jsou proti takovému řešení," řekl Pavel Mička a zkusmo vypočetl, že pokud by město chtělo vyhlásit nové výběrové řízení, musí počítat tak s termínem červen 2014. Samotná realizace rekonstrukce je přitom odhadována na minimálně 12 měsíců. „Technicky je možné všechno. Ten barák jsme vystěhovali, takže to můžeme roztrhnout na etapy. Činnosti, které v kulturáku byly, máme zajištěné, nic nás netlačí," snažil se zklidnit situaci zastupitel Vladimír Kuchyňka. Starostka Frenštátu Zdeňka Leščišinová je ale upozornila, že v takovém případě by město hradilo náklady ze svého.

Po více než hodinové diskuzi se zastupitelé dostali k hlasování. Pro schválení vyhodnocení výběrového řízení a schválení smlouvy byli pouze 2 zastupitelé, pro zrušení výběrového řízení jich bylo sedmnáct z celkového počtu 21 zastupitelů. „Nastává otázka, co s domem kultury dál," poznamenala po hlasování starostka Leščišinová.