Na pondělní zasedání zastupitelstva Fulneku, kde se mělo projednávat také darování pozemků u Památníku Jana Amose Komenského Moravskoslezskému kraji, přijeli Sylva Dvořáčková, ředitelka Muzea Novojičínska, a její zástupce Radek Polách.

„Muzeum, které má Památník J. A. Komenského ve správě, je vlastně prostředníkem mezi městem a Moravskoslezským krajem, který si své majetkové záležitosti řeší sám. Přijeli jsme především představit projekt, na který se bude podávat žádost o dotaci v novém roce. Vyhlášená dotace je na kulturní památky a národní kulturní památky, což znamená velkou šanci, že se podaří dotaci získat. Žádost o dotaci a projekt bude podávat přímo Moravskoslezský kraj, takže to by také mělo hrát pro to, aby podání žádosti bylo úspěšné," uvedla Sylva Dvořáčková.

Poté se ujal slova Radek Polách. Uvedl, že práce na projektu, jenž nese název „Jan Amos Komenský a jeho životní štěstí ve Fulneku", trvaly asi tři roky. Pro Moravskoslezský kraj je projekt jednou z priorit v oblasti kultury. „Památník, což je bývalý bratrský sbor, je jediná stavba na území České republiky, která je přímo spjata s kázáním a s působením Jana Amose Komenského," podotknul Radek Polách.

Připomněl, že kdysi se kolem stavby nacházely zahrady se stromy. Po roce 1945 stát vyjmul objekt z majetku města Fulnek a přičlenil jej jako součást instituce, jejímž následovníkem je muzeum.

„Uskutečnily se tady tři výrazné rekonstrukce, které přinesly i razantní změny. Ten projekt je svým způsoben návratem do původního stavu," dodal Radek Polách.

Nato přešel plynule k problematice pozemků. „Objekt je spravován komplikovaně, kdysi se investovalo do pozemků, které nejsou součástí stavby, jedná se například o přístupové schodiště a pozemky v okolí objektu," naznačil Radek Polách důvod žádosti o darování pozemků.

Samotný projekt stál asi 1 milion korun, stavba si má vyžádat kolem 23 milionů korun a expozice a interiéry dalších 7 milionů korun. „Musí vyřešit veškeré majetkoprávní záležitosti. Jde o darování pozemků přímo souvisejících s objektem památníku, a to hlavně o část, která je vstupní, o nástupní schodiště a část kolem objektu, která bude průchozná a nezbytná pro další údržbu objektu," upřesnil Radek Polách s tím, že projekt je součástí celostátního projektu Komenského cesty, a expozici bude stejně jako v roce 1992 dělat známý architekt Petr Fuchs. Zastupitelka Jana Mocová připomněla, že už na minulém zasedání měli zastupitelé problém s pozemkem za památníkem, včetně opěrné zídky. „Bude ten převod včetně pozemku za památníkem a opěrné zídky?" tázala se.

Radek Polách zopakoval, že pozemky, které s památníkem nesouvisí, včetně opěrné zdi, kraj jako dar nechce přijmout. „Kraj uvádí, že nabytí těchto pozemků by mohlo být základem neúspěchu v případě žádosti o dotaci," reagoval Radek Polách, načež zastupitelka Mocová řekla, že převod pozemku se zídkou se dá řešit i později. „Víme, že se ten svah nad opěrnou zídkou stále posunuje. Co se stane, když se svah pořádně podmáčí a sesune na nový opravený památník?" vyslovila obavy Jana Mocová. Právník města Václav Dobrozemský ale přítomné ujistil, že město by v takovém případě nemělo nést odpovědnost za škody.

Poté už došlo na hlasování všech 14 přítomných zastupitelů bezúplatný převod pozemků schválilo.