Ti se v průběhu nadcházejících měsíců postarají v rámci projektu s názvem „Městský úřad částečná rekonstrukce objektu“ nejen o zateplení budovy, včetně výměny oken a venkovních dveřních výplní, ale také o vybudování nového vstupního portálu, zámkové dlažby či bezbariérové rampy.

„Dále bude provedena částečná výměna elektrokabeláže a datových rozvodů vedených v okenních parapetech objektu a instalována elektronická úřední deska v prostoru před vstupem do objektu,“ uvedla na webu města Radmila Nováková, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a rozvoje Městského úřadu Studénka. Dodala, že projekt přispěje ke snížení energetické náročnosti budovy a také ke zlepšení technických vlastností i snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Podle slov starosty Studénky Lubomíra Šobicha si už budova, v níž kromě úřadu sídlí také informační centrum, rekonstrukci žádala. „Měli jsme už případy, kdy vypadla tabule skla z takzvané výzdoby, která je na fasádě. Okna už byla také špatná, takže to bylo zapotřebí,“ řekl pro Novojičínský deník starosta s tím, že celková vysoutěžená cena projektu je 12,6 milionů korun. Část nákladů ve výši 3 milionů korun ale pokryje dotace z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Práce na opravě radnice začaly minulý týden v pondělí 16. dubna a pokračovat budou v několika etapách až do letošního listopadu. A to za plného provozu. Lidé však musí počítat s některými dočasnými opatřeními. „Nemáme žádné omezení fungování úřadu, pouze máme přestěhované některé kanceláře, kterých se výměna oken týká. Na chodbách mají občané upozornění, jak to funguje a kde kdo aktuálně sedí,“ vysvětlil dále Lubomír Šobich. Přestěhované úředníky tak obyvatelé města najdou buď ve velkém sále radnice, kde obvykle zasedá městské zastupitelstvo, anebo v budově městské policie v Poštovní ulici. To se však týká pouze některých pracovníků odboru místního hospodářství a údržby majetku.

S pouze drobným omezením bude po dobu rekonstrukce fungovat také informační centrum. „Provoz pokladny a informačního centra bude po dobu provádění prací v průběhu měsíce května na čtrnáct dní omezen. Nebude možné provádět platby v hotovosti, bezhotovostní platby bude možné provádět po celou dobu rekonstrukce. Činnost informačního centra bude zabezpečena v provizorních prostorách budovy městského úřadu,“ upřesňuje ve zprávě na městském webu Radmila Nováková s tím, že lidé by měli sledovat internetové stránky města, popřípadě jeho facebook, kde budou průběžně doplňovány aktuální informace.