Právě v tento den jej totiž převzala stavební firma, která má na starost první etapu jeho rekonstrukce. Největší investiční akce, která město Kopřivnice v letošním roce čeká, bude stát více než 28 milionů korun.

Cílem projektu je modernizace zastaralé chladicí technologie, která povede ke zmenšení objemu skladovaného čpavku, eliminaci rizika možné ekologické havárie a snížení provozních nákladů z hlediska spotřeby energie.

„V souvislosti s výměnou chladicího potrubí pod kluzištěm bude v rámci projektu vybudována nová ledová plocha a její hrazení včetně střídaček a trestných lavic. Strojovna chlazení se dočká plně automatické technologie a rovněž nového střešního pláště," přiblížila úpravy mluvčí radnice Lucie Petříčková.