„Rekonstrukci komunikace si vyžádalo zajištění bezproblémového provozu a výjezdu vozidel integrovaného záchranného systému," informuje město s tím, že silnice nebyla ve vyhovujícím stavu a neodpovídala potřebám provozu záchranných složek. Komunikace tak nebude mít pouze nový povrch, ale také vyhovující podkladní vrstvy.

„Součástí stavby je vybudování nové účelové komunikace a nového parkoviště pro občany ulice, vybudování zpevněné plochy pro kontejnery, rekonstrukce a stavba nového chodníku, přeložka kanalizace a vodovodu, zřízení nové světelné signalizace pro výjezd záchranných vozidel, úprava dopravního značení a další práce," doplnilo město.

Stavba je rozdělena do tří etap a nyní, do 11. listopadu, probíhá etapa druhá, jejíž součástí je úplná uzavírka provozu v ulici Boženy Němcové, a to od integrovaného výjezdového centra po ulici Jeremenkovu.

Třetí etapa povede od Jeremenkovy ulice až po ulici Ostravskou. Stavba má stát 7,5 milionu korun a hradí ji Moravskoslezský kraj.