Ten se bude v období od 9. srpna do 13. srpna rekonstruovat. Objížďka pro vozidla, chodce i turisty povede po ulici Požárnické.

Současně město upozorňuje občany, že od 4. do 14. srpna budou probíhat opravy na železniční trati Studénka - Bílovec. Po dobu výluky budou náhradní autobusovou přepravu cestujících zajišťovat České dráhy.

Další opravy jsou přichystány na dobu od 18. do 23. srpna, kdy bude probíhat rekonstrukce propustku pod ulicí 2. května. Z tohoto důvodu bude úplná uzavírka této komunikace v části mezi ulicemi R. Tomáška a Mlýnská. Objížďka pro motorová vozidla bude vedena po ulicích Sjednocení, Budovatelská a přes křižovatku s kruhovým objezdem na dálniční přivaděč.

Pro pěší a cyklisty bude v době oprav zřízen náhradní chodník kolem opravované části komunikace.