Zpravodajskou relaci uveřejnila před pár týdny TV Odra Studénka. „Obrátili se na nás nájemníci, kteří chtěli poukázat na problémy spojené srevitalizací panelových domů, které jsou ve správě SBD,“ vysvětlila Renáta Novotná, ředitelka Městského kulturního střediska ve Studénce, pod níž TV Odra patří. Redakce chtěla vyjádření také po druhé straně, vedení družstva. „Obrátili jsme se na předsedkyni Miškaříkovou, avšak opakovaně jsme ji nezastihli. Domluvili jsme se proto, že ji oslovíme vden zasedání Zastupitelstva města, neboť je také zastupitelkou. Zde však jakékoliv vyjádření odmítla nejen ona, ale i místopředsedkyně Wojdylová stím, že stavba není předána,“ popsala Novotná.

Aby byla reportáž vyvážená, obrátila se redakce na nezávislé osoby. Navíc se těsně před zveřejněním naposledy pokusila kontaktovat předsedkyni SBD. „Ta rozhovor rezolutně odmítla svýhrůžkami právní odezvy ze strany družstva vpřípadě odvysílání, podle ní „tendenční reportáže“. Celý hovor skončil tím, že se družstvo vyjádří po předání stavby přímo na místě u některého ze zmíněných domů.“ Nakonec se alespoň po telefonu vyjádřila pro televizi Helena Wojdylová, druhá žena SBD. Po třech dnech vysílání se ale ozvala do studia svýtkou, že je sreportáží nespokojená.

Po domech navíc SBD vylepilo plakáty stvrzením, že reportáž byla jednostranná, poškozující dobré jméno družstva a že představenstvo bude po TV Odra žádat omluvu. „Rozhodli jsme se podat písemnou stížnost zřizovateli kabelové televize Odra na odvysílaný pořad a požadovat veřejnou omluvu. Budeme řešit ochranu dobrého jména družstva právní cestou smožným požadavkem odškodnění,“ píše se vprohlášení SBD, které ale nikdo konkrétní nepodepsal.

Podle Wojdylové řeší družstvo spor právní cestou. „Takže se ktomu nebudeme nyní vyjadřovat,“ poukázala. Odmítla ale, že by problém chtěla jako zastupitelka zvolená za ČSSD, „vytáhnout“ na jednání zastupitelů Studénky. „To je záležitost družstva, to tam nepatří. Na zastupitelstvu bychom měli pracovat pro občany,“ doplnila Wojdylová. Novotná, která je rovněž členkou zastupitelstva, avšak za „konkurenční“ ODS, je stejného názoru. „Nevnímám to tak, že by to mohl být politický problém, na zastupitelstvu to určitě řešit nebudu,“ poukázala ředitelka studéneckého Městského kulturního střediska.