„Venkovní i vnitřní kamenné části se čistí, konzervují, odlomené díly se slepují, spáry a drobné defekty se vyplňují náhradním materiálem,“ konkretizovala mluvčí Nového Jičína Marie Machková. „Venkovní kamenné části budovy a ochoz radniční věže už byly očištěny, nyní se budou vyspravovat defekty. Uvnitř radnice se bude restaurovat podlaha ve vestibulu, schodiště od prvního do třetího nadzemního podlaží, parapety oken, obklady, pilíře a portály,“ pokračuje Lumír Balaryn z organizačního odboru městského úřadu.

Většina kamenných prvků pocház z 20. století, kdy budova v jižním roku Masarykova náměstí prošla v roce 1930 výraznou přestavbou. Přesto některé pamatují i počátek 17. století. „Nejcennějším artefaktem, který bude restaurován, je kamenný erb města z roku 1613. Je zasazený ve zdi u centrálního schodiště,“ potvrdila mluvčí.

Cena za restaurátorské práce byla vyčíslena na téměř 1,2 milionu korun, přičemž 845 tisíc bude uhrazeno z dotace ministerstva kultury, neboť radnice je nemovitou kulturní památkou. „Zakázka bude hotova do konce září,“ doplnila Machková.

Na území Nového Jičína je celkem 89 nemovitých kulturních památek a město každoročně vyčleňuje ve svém rozpočtu několik milionů korun na jejich obnovu a údržbu. „Pravidelně také úspěšně žádáme o dotaci z Programu regenerace ministerstva kultury. Vloni jsme například díky státnímu příspěvku mohli opravit tři měšťanské domy na náměstí,“ doplnila Oldřiška Navrátilová, vedoucí odboru školství, kultury a sportu.