Také konec října zasvětil okresní týdeník Rozkvět zejména konferencím a jednáním okresního výboru i základních organizací KSČ. Zasedala ale také revizní komise – postrach straníků.

Kontrolní a revizní komise (KRK) KSČ Nový Jičín měla tentokrát výjezdní zasedání, jehož místem byl podnik Optimit Odry. Nepodepsaný autor textu napsal, že členové KRK projednali zprávu z prověrky, jak se v praxi uplatňuje Dopis Předsednictva ústředního výboru KSČ k prohlubování účinnosti boje proti porušování zásad socialistické zákonnosti, morálky a disciplíny z února 1983 ve státním podniku Optimit Odry.

Prověrka ukázala, že jak stranický orgán, tak i hospodářské vedení, věnují realizaci tohoto dopisu náležitou pozornost. Opatření, přijatá na základě dopisu, přispěla k celé řadě konkrétních zlepšení, která přinesla změnu v mnoha sledovaných oblastech,“ uvedl autor a konkrétně doplnil, že mezi preventivně nejlepší opatření patří i zveřejňování těch, kteří se provinili, ve zpravodaji, což má na pracovišti dobrý ohlas.

Kdo a čeho se dopustil, se čtenář článku nedozvěděl. Zato byl seznámen s tím, že KRK KSČ Nový Jičín projednala rozbor úrovně forem a metod práce městské KRK v Odrách a celozávodní KRK KSČ v JZD Odersko Odry. „Rozbor i diskuze ukázaly, že v práci obou komisí přetrvávají některé rezervy, s jejichž využitím je možno dosáhnout dalšího zkvalitnění kontrolní činnosti,“ stojí dále v článku, který končí informací, že zasedání, jež řídil předseda OKRK KSČ Ladislav Lindovský, se zúčastnil vedoucí tajemník Okresního výboru v Novém Jičíně, soudruh Jiří Řezníček.

Zemědělci slibovali vyšší výkony

Svou okresní konferenci měli i zemědělci z okresu. Konference měla být přípravou na XI. sjezd jednotných zemědělských družstev (JZD) a zúčastnila se jí řada stranických i zemědělských funkcionářů. Nechyběli ani hrdinové socialistické práce a poslanec federálního shromáždění Rudolf Říha.

Na počest této konference si družstevníci z Jednotného zemědělského družstva Československo-sovětského přátelství v Suchdole nad Odrou zpevnili socialistický závazek na celkovou výši 1,127 milionu korun. Zavázali se, že na úseku chovu dojnic dodají do konce roku navíc 450 tisíc litrů mléka, a tím zvýší plánované tržby z mléka o 2,38 milionu korun. Zároveň slíbili, že zvýší podíl mléka dodaného v první jakostní třídě proti loňskému roku o půl milionu litrů.

Svůj závazek dojnice suchdolského družstva předaly do rukou tehdy všudepřítomného tajemníka Okresního výboru KSČ v Novém Jičíně Jiřího Řezníčka a předsedy Okresního výboru Svazu družstevních rolníků.

Dívka poznávala Sovětský svaz

Nový Jičín - O svém pobytu v Sovětském svazu vyprávěla v Klubu mezinárodního přátelství (KMP) při Základní škole Jubilejní v Novém Jičíně Martina Daňková.

Do „země neomezených možností“ jela dívka jako jediná z okresu za odměnu za dobrou práci v KMP. Autoři textu, Kamil Bezděk a Martin Šimíček, oba členové KMP, popisovali, jak Martina vyjela pozdě večer Vlakem družby do Kyjeva, kam přijela v 10 hodin ráno. S ostatními účastníky se ubytovali a pak si prohlédli Muzeum Vladimíra Iljiče Lenina. Poté šli, zmoženi únavou, spát. V dalších dnech navštívili mimo jiné ZOO, cirkus či zpívající fontány. Čtvrtý den vyrazili do Lvova, kde si prohlédli například muzeum zbraní a památník Vladimíra Iljiče Lenina a navštívili lunapark. Na závěr Martina Daňková ukázala věci, které si ze Sovětského svazu přivezla. Moc se všem líbily. „Klub musel končit a nám bylo velice líto, že si nemůžeme poslechnout i Marcela Růžičku, který byl v Kyjevě a v Charkově. Ale nevadí. Další klub je za týden,“ uzavřeli svůj text jeho autoři.