Od 1. ledna 2011 pozbývají platnost řidičské průkazy vydané v letech 1994 – 2000. Praxe z předešlých výměn v minulých letech ukazuje, že mnoho lidí se k přepážce vypraví až na poslední chvíli. „I když jsme prodlužovali provozní dobu, tak se nedalo zabránit delšímu čekání,“ přiznal Libor Macíček, šéf odboru dopravy a silničního hospodářství.

K vyřízení nového řidičku si každý musí donést platný doklad totožnosti, jednu „pasovou“ fotografii a řidičský průkaz, kterému končí platnost. „Povinná výměna je osvobozena od správního poplatku. Nový řidičák bude vydán nejpozději do dvaceti dnů ode dne podání žádosti, popřípadě do pěti pracovních dnů po úhradě správního poplatku pět set korun,“ informoval Josef Gabzdyl, mluvčí novojičínské radnice.

Těm, kterým přijdou na městský úřad až v prosinci, tak reálně hrozí, že v prvních lednových dnech nebudou mít řidičský průkaz. „Přitom od ledna už budou staré průkazy neplatné¨, takže hrozí postih. Nyní je jednoznačně nejlepší doba na vyřízení výměny,“ poznamenává Macíček.

Odbor dopravy na Městském úřadě v Novém Jičíně na Divadelní má úřední dny od pondělí do čtvrtku. „V úterky a čtvrtky přichází méně lidí, takže tyto dny jsou pro vyřízení výměny řidičského průkazu nejvhodnější,“ radí na závěr vedoucí odboru.