Bílovečtí radní na svém posledním zasedání jmenovali skupinu sedmi zastupitelů, která se bude zabývat dopravní situací ve městě. „Potýkáme se s problémem několika komunikací, jež jsou nedostatečně průjezdné v obou směrech z důvodu parkování automobilů. Například v ulici Bezručova je kolikrát problém projet v obou směrech, jelikož komunikace není dostatečně široká a neumožňuje průjezd vozidel v obou směrech,“ vysvětlil starosta města Petr Klimek.

Více ulic ve městě má stejný problém s průjezdností. Zatímco zákon z roku 2000 přesně diktuje, že při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně tři metry pro každý směr jízdy, realita je mnohdy jiná. Proto je na úzkých silnicích změna dopravního značení vysloveně nutná. Nejenže by se zlepšila plynulost provozu, ale přibylo by i nových parkovacích míst.

K praktické stránce věci: Ulice Jeremenkova bude nést značku Jednosměrný provoz ve směru od náměstí po projetí křižovatky s ulicí Sokolovskou, kam bude vjezd možný pouze z ulice Ostravská. Ulice B. Němcové bude jednosměrná, a to směrem k hlavní silnici. Úpravy dopravního značení na Wolkerově ulici spočívají v osazení značky Děti. Co se týče ulic Svobodova, Pod Hubleskou a Bezručova, ty budou zjednosměrněny s tím, že parkování v prvně jmenované bude možno na levé straně vozovky, ve zbývajících dvou pak na pravé straně. Jednosměrky se však dotknou i jiných ulic, například Šmeralovy, která bude nově průjezdná jen z kopce, nebo Smetanovy, jež bude průjezdná v jednom směru za nejbližší křižovatkou od restaurace Na Špici. K domům na ulici Sv. Čecha a Puškinova se bude moct nově vjíždět pouze z ulice Sv. Čecha.

Poté, co pracovní skupina zpracuje návrh, ten půjde do rady města, kde jej schválí a nakonec také posunou k realizaci. „Komise by měla tento návrh připravit pro zasedání rady města na konci srpna tak, abychom mohli realizaci uskutečnit už v tomto roce,“ uzavřel starosta Klimek.