Stavební práce s sebou přinesou dopravní omezení spočívající v uzavření těchto místních komunikací pro dopravu do 20. června. Opravou komunikací doje k odstranění jejich havarijního stavu a zlepšení jízdního komfortu v dané lokalitě.

Oprava místní komunikace Lubina – Pod můstky bude zahájena ve středu 29.05.2024. Oprava místní komunikace „Vojtkova kolonie“ pak v pondělí 03.06.2024.

„V rámci opravy dojde k sanaci podloží, doplnění kameniva do jádra komunikace s následným srovnáním, hutněním a následnou penetrací do finální podoby povrchu,“ vysvětlil Jan Konderla, referent odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Po dobu realizace opravy budou komunikace pro dopravu zcela uzavřeny. „Žádáme občany, aby po dobu realizace respektovali zákaz vjezdu dopravních prostředků a dbali pokynů pracovníků stavby. Zároveň v souvislosti s prováděnými opravami místních komunikací žádáme občany daných lokalit, kteří budou chtít využívat své dopravní prostředky po dobu uzavření komunikací, aby si svá vozidla už před zahájením opravy zaparkovali mimo lokality prováděných oprav,“ doplnil referent.

Náklady na opravy těchto dvou místních komunikací jsou plně hrazeny z rozpočtu města. Část místní komunikace Lubina – Pod můstky a místní komunikace „Vojtkova kolonie“ budou opraveny v rámci souboru vybraných komunikací k opravě, které se nacházejí na různých místech v katastru města, kdy celkový náklady činí částku 4,7 milionu korun.