Porucha nepozornosti a hyperaktivita se projevuje především neklidem, nepozorností a impulzívností. Pro rodiče je výchova takto postižených dětí po všech stránkách nadmíru náročná, a jak přiznávají specialisté, dokáže tato diagnóza zásadně změnit běžný chod rodiny. S pomocnou rukou, jako jedinou v okrese, nyní v Novém Jičíně přichází rodinné centrum Provázek.

ADD a ADHD. Pro některé lidi neznamenají tyto zkratky vůbec nic, pro některé jsou naopak každodenním chlebem. „Děti s diagnostikovanou poruchou pozornosti (ADD) a děti s poruchou pozornosti a hyperaktivitou (ADHD) bývají svým okolím často vnímány jako „spratci", nebo naopak jako ti „asociální"," vysvětlila vedoucí centra Radka Filipíková.

Podle Michaely Holišové, předsedkyně PROFICIO o. s., které v Novém Jičíně Rodinné centrum Provázek provozuje, mohou za tyto předsudky dva hlavní faktory. „Na vině je malá informovanost o této poruše a nedostatek podpůrných služeb," uvedla a jedním dechem pokračuje: „Situace je ale ještě vážnější. Rodiče dětí s diagnostikovanou ADD a ADHD se nemají v našem okrese na koho obrátit. Není zde žádná poradna ani podpůrná skupina, kterou by mohli využívat."

Tak tomu bylo až do 20. května, kdy novojičínské centrum rozšířilo, i díky podpoře kraje a ministerstva, svou nabídku služeb pro rodiče a děti s ADD a ADHD. „Půjde například o podpůrnou rodičovskou skupinu, která bude pod vedením psychologa poskytovat svým účastníkům chráněné prostředí pro sdílení nejistot, únavy a stresu, ale také pozitivních událostí z náročného života s obtížně vychovatelným dítětem," rozvádí vedoucí Provázku.

Dále nebudou chybět otevřená setkání s odborníkem, jež budou navazovat na potřeby účastníků podpůrné skupiny, klub pro děti s ADD a ADHD nebo knihovna odborné literatury zaměřující se na tuto problematiku.

Rodinné centrum Provázek sídlí v nových prostorách na ulici Bohuslava Martinů v Novém Jičíně a pro další informace mohou zájemci navštívit jeho webové stránky rodinne-centrum.cz.