Co považujete za největší úspěch ve vašem městě za rok 2008?
„Schválení strategického plánu města na léta 2008-2016,který definuje priority ve všech oblastech rozvoje města. Město se aktivně zapojilo do dotačních programů,z evropských fondů byly podpořeny tři větší projekty.“

Naopak, co vás mrzí, že se neuskutečnilo, nebo se nepodařilo realizovat?
„Domnívám se,že ještě pořád není na dostatečné úrovni komunikace mezi městem a občany. Poskytování informací, propagace města a podobně.“

Jaké jsou priority města v roce 2009, co byste rádi, aby se uskutečnilo, podařilo?
Ze stavební činnosti je to především oblast školství, kde by město mělo investovat částku okolo 25 milionů korun. Chystá se celá řada rekonstrukcí místních komunikací a chodníků. Zastupitelé budou muset věnovat více pozornosti oblasti kultury a především sociální problematice.V roce 2009 bude nutno zpracovat celou řadu studií a projektů pro přípravu roku 2010. Do rozhodování o „věcech veřejných“ bych chtěl zapojit ve větší míře především mladší generaci.“