Ladislav Honusek, starosta, Studénka:

Co považujete za největší úspěch ve vašem městě za rok 2008?

„Pro rok 2008 jsme si dali jako prioritu realizaci investičních akcí týkajících se škol a školských zařízení a to zejména ty, které mají vliv na zdravý vývoj naších nejmladších občanů. Všechny připravované investiční akce se podařilo realizovat ve velmi krátkém časových období. Dokončili jsme modernizaci elektroinstalací téměř ve všech budovách škol a školek, jejichž zřizovatelem je město. Rekonstrukcí prošly i tři školní tělocvičny z nichž ve všech byla vyměněna podlaha a v té největší, na uliciSjednocení, i okna a osvětlení. Celkově město ve školských zařízeních v roce 2008 proinvestovalo částku vysoko přesahující 10 milionů korun. Podařilo se nastartovat obnovu veřejného osvětlení ve městě a záležitosti týkající se bezpečnosti silničního provozu - modernizace a budování nových přechodů pro chodce.“

Naopak, co vás mrzí, že se neuskutečnilo, nebo se nepodařilo realizovat?

„Nepodařilo se zahájit výstavbu bytových domů a protahují se jednání o dotace na kanalizaci.“

Jaké jsou priority města v roce 2009, co byste rádi, aby se uskutečnilo, podařilo?

„Prioritou pro další rozvoj města v následujících letech je realizace nových kanalizačních řádů a zejména pak čistírny odpadních vod. Stávající již dlouhodobě kapacitně nedovoluje další připojování a tím je brzděna výstavba rodinných i bytových domů. Stavbu bychom chtěli zahájit ještě v roce 2009. Plánujeme připravit další lokalitu pro výstavbu nemovitostí a zrealizovat dlouho připravovaný záměr vybudování chodníkové tělesa podél ulice Butovické. Velkým přáním, které však z pohledu města nemůžeme ovlivnit je dokončení silniční infrastruktury v okolí a to zejména dálnice a spadlého mostu. Pro všechny občany to bude znatelná úleva od dopravní zátěže.“