Ministerstvo vnitra ji pořádá společně s neziskovou organizací Gender Studies, a nultý ročník se konal již v roce 2007. „Největším kladem nultého ročníku je fakt, že se soutěže zúčastnilo třicet devět úřadů, což svědčí o tom, že se na úřadech samosprávy rovnost žen a mužů prosazuje,“ sdělila Jana Malíková, tisková mluvčí Ministerstva vnitra České republiky (MV ČR).

Soutěž Úřad roku Půl na půl – respekt rovným příležitostem, nadchla také představitelé města Studénky, kteří se rozhodli další ročník nevynechat. „Zapojit se do tohoto projektu, který si klade za cíl současnou situaci zlepšit, bylo pro náš úřad velkou výzvou, protože si dobře uvědomujeme, že zajištění rovného postavení mužů a žen je významnou problematikou, které je nutno v procesu řízení věnovat pozornost,“ uvedl Jiří Moskala, tajemník Městkého úřadu Studénka. Společně s „vagonářským městem“ se do projektu přihlásilo dalších šedesát jedna úřadů samosprávy z celé České republiky. Ten kdo měl pomýšlení na přední umístění, musel splňovat nejrůznější kritéria. Například existenci antidiskriminačního opatření uvnitř úřadů, vzdělávání zaměstnanců v oblasti genderové rovnosti či opatření úřadu zaměřená na slaďování rodinného a pracovního života, což bylo hlavním tématem letošného ročníku.

Studénka ve své první účasti na medailové příčky sice nedosáhla, ale účast v ní si radní nemůžou vynachválit. „Měli jsme možnost si prakticky prověřit, co vše jsme v této oblasti již učinili, případně co se dá ještě dále udělat, a to nikoliv pouze pro získání ocenění, nýbrž hlavně pro řešení otázky rovných příležitosti v podmínkách našeho úřadu,“ zhodnotil letošní účast Studénky tajemník Moskala a dodal, že po kladných zkušenostech, by se rádi zúčastnili soutěže i příští rok.

Soutěž Úřad roku Půl na Půl – respekt k rovným příležitostem je rozdělená do čtyř kategoriií. V první skupině mezi sebou soutěží krajské úřady a letošním vítězem se stal Krajský úřad Jihomoravského kraje. Druhá kategorie je tvořena úřady městských částí a prvenství získala radnice Prahy 10. Třetí skupinu tvoří městské úřady a čtvrtou obecní. Zde první příčky dosáhl Městský úřad Žlutice, respektive obecní úřad Milotice.