Výtluky, výmoly, praskliny a záplaty jsou na zmíněné silnici zcela běžné. Problém je v tom, že k úseku, který zasahuje do katastrů Šenova u Nového Jičína, Nového Jičína a Rybí, se nikdo nehlásí jako vlastník a tak naposledy tam provedlo alespoň nějakou opravu největších výtluků město Nový Jičín. Silnice je ale i tak ve špatném stavu.

Zanedlouho by mohlo být vše jinak. Nový Jičín se totiž dohodl s Moravskoslezským krajem na vzájemném převodu některých komunikací.

Tisková mluvčí města Nový Jičín upřesnila, že město získá do svého vlastnictví silnici vedoucí do Kojetína a kraj zase převezme ulice Propojovací, Suvorovovu a také zmíněnou Hřbitovní, a to až za hranici Nového Jičína, ke křížení se silnicí II. tříd.

„Vezme tak do své správy i takzvaný úsek, k němuž se řadu let nehlásil žádný vlastník, Ten by se měl už koncem září začít opravovat,“ sdělila Marie Machková.

Místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský uvedl, že dohoda o vzájemném darování komunikací už existuje a nyní probíhají nezbytné kroky ke schválení potřebných smluv, na základě kterých dojde k převodu silnic a pozemků pod nimi.

Starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký zdůraznil, že tento počin vyřeší údržbu problematické cesty kolem bývalých Sirkových lázní, a také usnadní i úklid, kdy na sebe budou navazovat komunikace jednoho vlastníka. „Ze zákona nelze udržovat cizí majetek, my nemůžeme uklízet krajské vozovky a kraj zase naše,“ poznamenal Stanislav Kopecký.

Radnice předá kraji asi dva kilometry cest a výměnou získá 4,3 kilometru dlouhou silnici vedoucí do Kojetína.

„Obce a města spojují silnice II. a III. třídy, které spravuje kraj, proto je logické, že kraj uznal, že komunikace z Nového Jičína do obce Rybí je jeho. Městské a místní části obcí zase spojují místní komunikace, proto si naše město převzalo do vlastnictví cestu z Nového Jičína do Kojetína,“ doplnil starosta, jenž si uvědomuje, že město bude muset po výměně udržovat delší úsek, ale o provoz vozidel, bude pro něj situace příznivější.

„Musíme vzít v úvahu i šíři a současný stavebnětechnický stav cest. Silnice do Kojetína je bez kamionů, které jsou pro vozovku největší zátěží. V Propojovací ulici a části Hřbitovní, kterých se vzdáváme, je vysoká dopravní frekvence a do budoucna lze ještě předpokládat její nárůst,“ vysvětlil Stanislav Kopecký s tím, že ještě letos na podzim by měl kraj provést celkovou rekonstrukci silnice mezi Novým Jičínem a obcí Rybí.