Na posledním jednání zastupitelstva Rybí, většina zastupitelů zvedla ruku pro to, aby se i letos v obci konala rychlostní zkouška Rally Valašská zima. A to i přes připomínky mnoha obyvatel, ktreým vadí chaotické parkování v obci a další nešvary, které se dějí v době konání rally. O jejím dalším konání ale možná rozhodne referendum, které chce zastupitel Pavel Lichnovský. „Pořád se tady o rally hádme, tak by mě zajímal objektivní názor občanů na tuto akci. Jediným způsobem, jak toto zjistit je konání místního referenda,“ nastínil Lichnovský. Na připomínku, že na toto téma již dělala anketu obec, a také obyvatelka obce Milada Indráková, Lichnovský reagoval slovy, že tyto ankety jej nepřesvědčily. „Chci, aby zastupitelé měli opravdu nezvratitelné číslo o názoru veřejnosti. Myslím si, že to je korektní vůči oponentům i těm, kteří to podporují,“ pokračoval Lichnovský.

Jeho otázka pro referendum zněla po úpravě „Jste pro průjezd Valašské rally v naší obci v roce 2013?“. Starostka Rybí Marie Janečková ale záležitost neviděla tak jednoduše. „Co se stane, když bude výsledek záporný, tedy, že se nepojede v naší obci. Jak budeme zakazovat plynařům, aby se jelo po jejich cestách, tak jako doposud? Cesty RWE jsou na katastru naší obce,“ poznamenala starostka Janečková.

Lichnovský poněkud nesmyslně oponoval, že pokud ví, tak plynárenská společnost RWE proti průjezdu rally po svých cestách nic nemá. „No právě, a pokud to neprojde, jak my zamezíme tomu, aby rally jela po plynárenských cestách?“ tázala se opakovaně Janečková.

Ředitel rally Miroslav Hošák upozornil, že pokud neshromáždí veškerá povolení, tedy i to od obce, tak je mu souhlas RWE k ničemu. „Protože rozhodnutí o povolení konání rally mi nikdo nevydá,“ řekl Hošák. Diskuzi utnul místostarosta Martin Lapčík, ktreý navrhl, aby se připadné konání referenda konalo až po odjetí letošní rally.

Podle Denisy Čermákové, mluvčí ministrestva vnitra může návrh na vyhlášení referenda podat přípravný výbor složený nejméně ze tří oprávněných voličů v komunálních volbách. Návrh musí mít podporu minimálně 30 procent oprávněných voličů. Referendum může rovněž vyhlásit svým usnesením zastupitelstvo obce. „K platnosti rozhodnutí je zapotřebí účasti alespoň pětatřiceti procent oprávněných voličů. Rozhodnutí je závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina osob, které se referenda zúčastnily a celkově alespoň pětadvacet procent oprávněných osob,“ sdělila pro Novojičínský deník Denisa Čermáková s tím, že výdaje spojené s konáním referenda, vybavením hlasovací místnosti, hradí obec ze svého rozpočtu. „Koná-li se referendum na návrh přípravného výboru, nejsou součástí nákladů pro obec výdaje spojené s činností přípravného výboru, tedy získávání podpisů osob podporujících místní referendum,“ uzavřela Čermáková.