Situace kolem zamýšlené rekonstrukce a další výstavby vodovodu do místních částí Papratná, Kopaná a Bartošky ve Frenštátě pod Radhoštěm se trochu komplikuje. Vypočtené náklady se, oproti původním předpokladům, vyšplhaly na více než dvojnásobek, a navíc komise, která měla rozhodnout o případné dotaci pro město na tuto akci, zasedne o dva měsíce později, než bylo plánováno.

K řešení zajištění pravidelné dodávky kvalitní vody do zmíněných místních částí donutila město situace, jež nastala po loňských povodních. „Nad nádrží Lubina, která patří OKD a zásobuje pitnou vodou tuto oblast, se utrhl kus svahu a poškodil a znepřístupnil přítok do nádrže, která se zanesla. Nános byl velmi jemný a špatně se usazoval. Došlo k poškození toho vodního zdroje,“ připomněla situaci na posledním zasedání frenštátských zastupitelů Eva Spurná, vedoucí odboru životního prostředí frenštátské radnice. Lidé na Kopané a v okolí tak byli odkázáni pouze na dodávku vody v cisternách. Tento stav trval více než čtyři měsíce.

Město se proto rozhodlo pro vybudování nového vodovodu. „Platí jednoznačně snaha města přepojit se na Šance,“ zmínil na jednání zastupitelstva starosta Frenštátu pod Radhoštěm Stanislav Hrabovský a připomněl, že město již mělo vymyšlené řešení. Tím by bylo využití stávajícího starého vodovodu z kopce Marek, do nějž by se ale muselo vložit nové potrubí. Původní předpokládané náklady na tuto akci byly zhruba deset milionů korun. „Společnost OKD tvrdila, že to tak bude fungovat, ale zjistilo se, že nebude. Je potřeba tam řešit nějaké tlakové stanice. Tím ale narůstá ta cena z deseti milionů korun na zhruba 23 milionů korun bez DPH,“ uvedl starosta.

Komise zatím nerozhodla

Hrabovský rovněž upozornil, že 15. července se měla sejít mezirezortní komise, která měla posoudit podklady pro získání dotace na zmíněnou akci. „Jsou tam k dispozici stamiliony, ale aby byly peníze blokovány pro Frenštát, musíme doložit nějaké náležitosti a dokázat, že se voda před devětaosmdesátým rokem ztratila, což se myslím už podařilo. V archivu se našly nějaké staré dopisy od občanů, což stačí. Nemusí to být rozhodnutí ONV. Máme také nějaká rozhodnutí OKD, která rovněž hovoří o tom, že se voda ztratila při hloubení technických jam,“ uvedl jedno z možných hodnotících měřítek starosta s tím, že kolem 20. července by mělo být jasněji.

Nyní je ale vše trochu jinak. „Komise se danou záležitostí bude zabývat až v září. Do konce srpna máme poslat všechny podklady doplněné o to, co nám doporučili. Pokud to projde, mělo by to už jít na ministerstvo financí,“ sdělila místostarostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová, která zastupuje starostu, jenž je na dovolené.

Město už má alespoň jasno v technickém zabezpečení projektu. „Mezi městem a OKD bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, neboť stávající potrubí je jejich zařízení. Do něj pak vložíme nové potrubí, tak jak bylo v plánu,“ řekl Zdeněk Bartoš, vedoucí odboru investic a správy obecního majetku, a dodal, že vodovod by se potom napojil na potrubí z nádrže Šance. „Aby to fungovalo, neboť tím vtažením potrubí do potrubí se změní tlakové podmínky, budou se muset vybudovat ještě tři tlakové stanice, nějaké propoje a přípojky, takže proto tam vzniklo tak velké navýšení,“ uzavřel Bartoš.