Poslední únorový čtvrtek patřil v Kopřivnici zasedání místních zastupitelů. Ti se v novém složení po podzimních komunálních volbách sešli již po třetí. Program zastupitelstva byl bohatý. K jeho hlavním bodům patřilo, kromě jmenování nového zastupitele, Luďka Poláška, projednání akčního plánu pro období následujících dvou let, shrnutí ročního provozu denního nízkoprahového centra Racek a také schválení rozpočtu města Kopřivnice pro rok letošní. A právě rozpočet patřil k bodům nejdéle projednávaným a, jak ze strany obyvatel, tak ze strany přítomných občanů, nejkomentovanějším.

Všem účastníkům čtvrtečního zasedání představil návrh rozpočtu první kopřivnický místostarosta Miroslav Kopečný. Ten hned v úvodu sdělil, že jeho příprava byla ovlivněna několika vnějšími vstupy, na které město nemělo vliv a které nakonec omezily podobu rozpočtu. Zastupitelé i občané se vzápětí navíc dozvěděli, že návrh letošního rozpočtu je schodkový. „Schodek je ve výši devadesát dva milionů osm set tisíc korun,“ konstatoval Kopečný s tím, že chybějící finanční prostředky budou v plném rozsahu kryty z peněz, které město ušetřilo v minulých letech.

Sestavování letošního rozpočtu města nebylo, podle slov místostarosty Kopečného, vůbec jednoduché. Jeho finální podobu totiž jen pár týdnů před schválením ovlivnilo několik zásadních skutečností. „Na straně zdrojů rozpočtu to bylo snížení opakujících se rozpočtových příjmů, mezi které patří například poplatky na úseku odboru správních činností, dále oblast výherních hracích automatů, u kterých je zatím stále legislativně nevyjasněná situace, a to zejména u loterijních videoterminálů. Na podobě rozpočtu se dále podepsalo také snížení dotace na výkon státní zprávy, kterou v rámci úsporných opatření ministerstvo vnitra snížilo o sedmnáct celých osm procent, což se celkově promítlo do rozpočtu snížením o pět milionů tři sta tisíc korun,“ nastínil problémy sestavování Kopečný.

Přes všechny tyto problémy se na rozpočtu města nejvýrazněji podepsalo snížení příjmů u daně z nemovitosti. „Zde nám v lednu letošního roku finanční úřad v Kopřivnici oznámil, že nám jednorázově snížil příjem z této dotace o šestnáct milionů korun,“ sdělil Kopečný. Z jakého důvodu k tak výraznému krácení došlo, vysvětlil starosta města Josef Jalůvka. „Finanční úřad nám oznámil, že nějaký subjekt, poplatník, dal dodatečné daňové přiznání o vratku daně z nemovitosti za uplynulé tři roky,“ ujal se slova Jalůvka a pokračoval: „Odůvodnil to tím, že v minulých letech platil více, než měl.“ Vratka je dosti vysoká, podle slov Jalůvky to dělá čtyři miliony za každý rok, plus další čtyři za rok letošní, tedy celých šestnáct milionů korun.

Kdo o vrácení financí požádal, starosta nesdělil. „Daňové řízení je totiž neveřejné, a tím pádem ani já nejsem oprávněný sdělit, kdo to je. Když se ale člověk zamyslí, tak jej to napadne,“ naznačil Jalůvka. Vzápětí dodal, že výpadek z rozpočtu nebude pouze oněch šestnáct milionů, ale že bude mnohem vyšší. „O pět milionů jsme totiž byli kráceni ještě na příjmech na přenesenou působnost na výkon státní správy,“ vysvětlil starosta.

Přes živou diskuzi, která se po předložení návrhu rozpočtu mezi zastupiteli strhla, byl nakonec rozpočet, v celkovém objemu pět set devadesát milionů pět set čtyřicet dva tisíc na straně zdrojů a současně ve stejné výši na straně plateb, schválen.