Svou cestu malebnou obcí zahajuji na místním koupališti. Ještě ale není otevřeno. Přehupuji se přes kopeček a sjíždím do údolí na okraji obce, tam se rozprostírá areál obklopený ze dvou stran stromovím. Hezké místo, kde se člověk vrátí o pár desetiletí zpátky.

Mířím zpět do obce a nedá mi to, abych nezastavil na horizontu a nevyužil krásného výhledu. Když už jsem v tom rozhlížení se, přejíždím naproti na jiný okraj obce, kde je místní amatérské letiště. Výhled je odtud opravdu skvělý – vidím Beskydy, rozeznávám rozhlednu na Bílé hoře, jako na dlani mám před sebou zámek…

Starosta Trnávky Dalibor Šimečka.
„Z letiště je moc pěkný výhled,“ říká starosta Trnávky Dalibor Šimečka

Dostatečně se nabažím rozhledů do krajiny, sedám do auta a sjíždím do centra Trnávky. Po chvilce procházím okolo hasičské zbrojnice k sokolovně, v jejím areálu jsou házenkářské a volejbalové hřiště. Mou pozornost upoutá pamětní deska věnovaná smutnému osudu jednoho legionáře.

O kousek dál narážím na pěkný tenisový areál. Tenis tady má, jak zjišťuji, dlouholetou tradici. Něco k jeho historii se dozvídám ze stránky věnované jednomu ze zakladatelů zdejšího tenisového oddílu, která je ve vitríně před kurty. Za nimi je venkovní tělocvična.

V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Vracím se zpět druhou stranou, obcházím místní hostinec, prodejnu Jednoty, budovu, kde sídlí pošta a knihovna, a vyrážím podél silnice směrem k sousedním Kateřinicím. Je vidět, že i tady se celkem rozjely rekonstrukce a výstavba rodinných domů. Vracím se zpět na křižovatku, prohlížím si kapličku zasvěcenou Janu Nepomuckému a pak přecházím přes silnici.

Nedaleko odtud je památník, který připomíná tragickou havárii sportovního letadla Zlín 142 z roku 2007. Letadlo se zřítilo a začalo po dopadu hořet. Pilot i další muž v kokpitu nepřežili.

Obec Tichá nabízí pěkné výhledy z návrší na okolní hory a také zajímavé připomínky historie.
Seriál Deníku pokračuje v Tiché. Od Parmových vil ke kouzelné Jaštírce

Vracím se zpět na křižovatku a pokračuji rovně. Za chvilku se mi napravo odkrývá pohled na zámecký rybník. Odbočuji na cestu kolem něj, z cedule zjišťuji, že soustava zdejších rybníků je přírodní rezervací. Chráněné čolky a jiné obojživelníky sice nevidím, zato je radost pohledět na labutí pár, bedlivě střežící svých sedm potomků. Procházím až ke druhému rybníku, obklopuje mě klid – místo jako stvořené pro relaxaci.

Zámecký rybník v Trnávce.Zámecký rybník v Trnávce.Zdroj: archiv obce

Vracím se zpět na silnici, obcházím rybník a kochám se pohledem na jeho hladinu a kostel svaté Kateřiny v pozadí. Odbočuji k dětskému hřišti a odtud se vydávám zámeckým parkem. S potěšením se zadívám z křižovatky na fialová pole plná jetele a přecházím k zámku. Tam dnes sídlí obecní úřad. Před zámkem chvíli postojím u památníku obětem II. světové války. Pročítám si čtrnáct jmen a příjmení a místa, jejich skonu – povětšinou tam stojí Osvětim, Mauthausen, Vratislav…

Vydávám se přes silnici a podél říčky Trnávka se vracím někam k centru obce. Procházím několik uliček a zastavuji se u parčíku s dalším památníkem, tentokrát obětem I. světové války. Na sloupu pod sochou lva je devatenáct jmen. Zaháním smutný pocit a snažím se obdivovat památník jako dílo. Je zajímavý.

V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Smírčí kříž stojí u silnice

Pokračuji ke křižovatce, kde je velký dřevěný kříž, kousek dál, nenápadně u zdi, se „krčí“ pískovcový smírčí kříž. Je jednou z nejstarších dochovaných památek v obci. Jedná se pískovcový latinský kříž se zaoblenými rameny, který stojí u silnice před rodinným domem číslo popisné 31. Jednoduše opracovaný kříž, který je zapuštěný svislým ramenem do země pochází pravděpodobně ze 16. až 18. století a je zapsán na seznamu památek. Připomíná uplatňování trestního práva v minulosti.

Skauti budují nové centrum v Trnávce.
Kopřivničtí skauti rekonstruují starou faru v Trnávce

Od něj ještě vyrážím další ulicí, otáčím se u stavení, které zřejmě využívají hlavně myslivci a přesunuji se k dalšímu okraji Trnávky, na hranici s Kateřinicemi, kde je škola. Procházím školní zahradu a do mírného kopečka přecházím k obřadní síni.

Naproti je lesík, v němž je plno různých „ozdobených“ staveb z proutí a klacků – zvláštní místo se zvláštní atmosférou. Přecházím zpět přes silnici a vcházím na hřbitov s kostelem. Stejně jako škola je obojí pro lidi z Trnávky i z Kateřinic. Čtu si jména na náhrobcích, některá se opakují dost často. Napadá mě, že kdybych zrovna nestál na hřbitově, tak je to moc pěkné místo. Ale těch jsem tady v Trnávce viděl více. Těším se na nějakou další návštěvu, třeba na koupališti.

V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Škola v Trnávce je v krásném prostředí

Základní škola v Trnávce se řadí mezi skupinu malotřídních škol v okrese. Chodí do ní děti z Trnávky i ze sousedních Kateřinic. Ředitelka školy Ivana Vidličková upřesňuje, že škola je již několik let jako trojtřídní se čtyřmi postupnými ročníky. V současném školním roce ji navštěvuje 45 žáků – v 1. ročníku je jich 13, ve 2. ročníku 16 a ve společné třídě pro 3 a 4. ročník je 7 a 9 dětí.

Kateřinice nabízejí pěkná místa k procházkám.
Jak se žije v Kateřinicích? Patronka obce - svatá Kateřina - má určitě radost

„Budova školy stojí na hranici mezi obcemi Trnávka a Kateřinice mimo hlavní cestu a výstavbu, v krásném klidném prostředí přírodní rezervace, v blízkosti je les, potok, soustava rybníků, takže naši polohu nám mohou jen závidět,“ uvádí Ivana Vidličková.

Školu v Trnávce navštěvují místní děti i děti z Kateřinic.Školu v Trnávce navštěvují místní děti i děti z Kateřinic.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Dodává, že ve škole pracují tři pedagogové, jedna vychovatelka školní družiny, dvě asistentky pedagoga a z nepedagogických zaměstnanců školnice, výdejčí stravy a topič v jedné osobě. „Letošní školní rok byl sice podivný, ale distanční výuka nám nedělala potíže, všechny děti se zapojovaly pravidelně, a navíc jsme díky výjimce nemuseli řešit rotační výuku,“ podotýká ředitelka školy v Trnávce.

Škola spolupracuje s mateřskou školou v Kateřinicích, se základní školou v Petřvaldě, která je spádovou školou, a kam většina našich žáků odchází do 5. ročníku, a rovněž se Základní školou Brušperk, kde žáci absolvují pravidelný plavecký výcvik.

Kostel, který stojí ve Veřovicích, možná měl stát jinde.
Veřovice nejsou jen startovacím místem výšlapu na Javorník

„Zapojujeme se do dotačních výzev MŠMT, v současné době dokončujeme tzv. Šablony II a do konce června budeme žádat o další zapojení. Díky těmto dotacím je škola funkčně vybavena didaktickou technikou, ve dvou třídách máme interaktivní tabule, vybudovali jsme počítačovou učebnu. Na základě spolupráce s MAP ORP Kopřivnice II jsme získali příspěvek deset tisíc korun na nákup pomůcek z oblasti matematické gramotnosti. Jediné, co nám ve škole dlouhodobě chybí, je tělocvična. Zřizovatel školy, což je obec, na tomto problému intenzivně pracuje a my se těšíme, že to konečně vyjde,“ uzavírá Ivana Vidličková.

V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Z historie Trnávky

Trnávka leží v údolí potoka Trnávky asi 7 kilometrů severovýchodně od Příbora. Okolí obce je kopcovité a zalesněné. O vzniku a původu obce se nezachovaly žádné zprávy. Ves se poprvé připomíná v roce 1307 jako Trenavia, kdy byla samostatným biskupským lénem.

Trnávka.Trnávka.Zdroj: archiv obceTrnávka byla zemědělskou vesnicí se dvěma panskými dvory a vodním mlýnem nedaleko vsi, v 16. století zde stávala tvrz. Koncem 18. století vznikla severně od Trnávky osada Chabičov, jež náleží k obci. Kulturní památkou obce je barokní zámek z 18. století, k němuž přiléhá částečně dochovaný přírodně krajinářský park z 19. století. Jeho součástí je zámecký rybník, v jehož blízkosti je přírodní rezervace s výskytem vzácných obojživelníků. V současnosti v zámku sídlí obecní úřad a zrestaurované zámecké místnosti jsou využívány ke společenským akcím.

Při projížďce obcí mohou návštěvníky zaujmout kulturní památky jako pískovcový smírčí kříž, kaple svatého Jana Nepomuckého a kostel zasvěcený svaté Kateřině, v jehož blízkosti je budova základní školy sloužící svému účelu od roku 1875.

V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Jednopatrová budova základní školy byla postavena v letech 1875 a 1876. Ještě před ukončením stavby byla na den sv. Kateřiny církevně posvěcena a odevzdána svému účelu. Před otevřením nové školy se vyučovalo v rodinných domcích, později i v zámku a od roku 1796 osmdesát let v tzv. Staré škole. Roku 1882 daroval rytíř Dr. Filip Harasovský škole pozemek, který dosud slouží jako školní zahrada. Opakovaně daroval škole větší peněžní obnosy, za něž byly pořizovány pomůcky a knihy do školní knihovny. Nová škola byla po svém otevření pouze jednotřídní. Všech 201 žáků vyučoval jako první učitel Jan Richter z tehdejšího Velkého Petřvaldu. Významně se do historie školy zapsali učitelé jako Ludvík Hlaváč, František Štindl, František Běgus, který byl pro své vlastenectví umučen v koncentračním táboře, Jaroslav Šimíček, Bohumil Čapka či Marie Šimečková. Všichni se zasloužili o rozvoj a postupnou modernizaci školy ve své době.

Za socialismu vznikly v rámci Akce Z společným úsilím občanů dva objekty. Koupaliště, které se nachází v osadě Chabičov a od roku 1974 je využíváno veřejností. V pozdějších letech zde byla postavena úpravna vody. V areálu koupaliště je umístěn velký balvan, který zde byl nalezen při výkopových pracích.

V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Smuteční obřadní síň je druhým taovým objektem, vybudovaný občany, a to v roce 1973, kdy byla také slavnostně otevřena. Leží u lesa Čaplovce, v klidném prostředí nedaleko obecního hřbitova a je důstojným místem posledního rozloučení.

Dnes žije v Trnávce 760 obyvatel.

Slavní rodáci

Jaroslav Štindl (1903-1978) pedagog, vlastivědný pracovník, ředitel škol, muzea a archivu, muzikant a archivář, bojovník proti fašismu

Zajímavost

V Trnávce funguje Letecký klub Trnávka, dobrovolné sdružení, ve kterém jsou lidé zajímající se o letecké modely a ultralehká letadla na amatérské úrovni. K tomu jim slouží letiště na okraji Trnávky směrem k Petřvaldu, na němž sdružení vždy v srpnu pořádalo akci Křižování trnávským nebem, kde byly k vidění ultralehká letadla, rádiem řízené modely, akrobatické modely a jiné atrakce.

Zdroj: www.trnavka.cz

V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.V Trnávce jsou pěkná místa k relaxaci.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Tip na výlet

Za vzácnými obojživelníky
7 km severovýchodně od Příbora

V obci je zámecký rybník, v jehož blízkosti je rezervace s výskytem vzácných obojživelníků. Jsou to skokan zelený, rosnička zelená a skokan krátkonohý, jenž se nachází pouze na dvou místech na severní Moravě. Z plazů zde můžeme potkat slepýše křehkého, ještěrku obecnou, užovku obojkovou aj. Nad vodní hladinou létají vážky rodu Leucorrhinia. Z botanického hlediska je tato lokalita mimořádně významná jako jedno z mála míst kriticky ohrožené vodní kapradinky nepukalky plovoucí. V posledních letech se na rybníku usadil párek labutí, jemuž se zde daří vyvést mláďata.