Netradiční místo si pro předání hodnocení své celoroční snahy vybrali žáci ze Základní školy Komenského 68 v Novém Jičíně. Místo toho, aby s posledním letošním dnem, stejně jako většina jejich spolužáků, usedli spořádaně do školních lavic, vyrazili se svou třídní učitelkou do Muzea Novojičínska na Žerotínský zámek. Zde v pokoji generála Laudona přistoupili ke slavnostnímu předání.

„Své letošní poslední vysvědčení si zde do muzea přišli převzít páťáci, dnes již bývalí Amosáci, ze základní školy Komenského 68,“ uvedla třídní učitelka čtvrtečních návštěvníků muzea, Vlasta Foltová. „Protože jde o páťáky, tímto se s nimi loučím a posílám je dál, na druhý stupeň,“ doplnila vzápětí.

Netradiční prostory pro předání vysvědčení si pedagožka vybrala zejména kvůli své zálibě v historii. „Předávání v muzeu jsem zvolila z toho důvodu, že jsme se s dětmi dva roky velmi věnovali historii ve vlastivědě a já jsem se snažila o to, aby si k dějinám žáci postupně našli vztah,“ vysvětlila Foltová a dodala: „Doufám, že se mi to alespoň u některých povedlo.“

Obliba historie byla znát nejen v samotném slavnostním aktu předávání hodnocení, ale také v programu, který mu předcházel. Děti si během něj prohlédly téměř celé muzeum. „Páťáci zde dneska zhlédli nejen zbrusu novou expozici, ale zároveň měli možnost projít si celé muzeum a vidět tak například i expozici klobouků,“ informovala pedagožka. „Teprve po prohlídce jsme přistoupili k samotnému předávání vysvědčení, na které se někteří žáci těšili více a někteří méně,“ dodala s úsměvem vzápětí Foltová.

Přestože určitá nervozita byla na účastnících předávání patrná, většina z nich hodnocení očekávala. „Z vysvědčení jsem strach neměl, protože jsem už dopředu věděl, jaké asi bude,“ řekl Daniel, jeden z páťáků. Spolužačka Denisa jeho slova potvrdila: „Myslela jsem si, že bych mohla dostat samé jedničky. Mám je a jsem spokojená.“

Ačkoliv šlo o oficiálně první netradiční předávání vysvědčení, budoucí šesťáci již něco podobného v minulém roce zažili. „Loni jsme si podobnou akci udělali na Starém Jičíně. Protože šlo ale o akci neoficiální, děti při ní dostali jen jakési Patenty na rozum, tedy jakoby neoficiální vysvědčení,“ zavzpomínala Foltová a na závěr dodala, že pro ono oficiální a pravé vysvědčení, si žáci přišli klasicky do školy.